Fotodækning i 1954

Foto: COWI

​Efter flere års intens indsats lykkedes det i 2011 at skaffe økonomisk grundlag for fremstilling af et detaljeret ortoforto for Danmark, baseret på flyfotos fra 1954 i en, for den tid, enestående høj detaljeringsgrad.​

​Hele Danmark er gennemfotograferet fra luften i 1954 i et storstilet projekt, hvor der inden for 3 uger (6.- 29. maj) blev optaget ca. 43.000 billeder i målforhold 1:10.000. Det har ud over godt vejr krævet en stor indsats med mange fly for at gennemføre denne fotografering.


Fotograferingen er gennemført af US Air Force, og det var den daværende højspændte politiske verdenssituation, der var baggrund for dette store fotoprojekt i Danmark og en række andre lande. På det tidspunkt var den kolde krig på sit højeste med stor mistro mellem Øst og Vest, og Vestmagterne ville sikre sig et detaljeret overblik over de områder, hvor de kunne frygte en eventuel invasion fra øst.

COWI havde siden 2004 haft en ambitiøs målsætning om at fremstille et landsdækkende ortofoto ud fra disse billeder –DDO® 1954. Projektet blev endelig afsluttet i 2012, bl.a. takket være en donation fra Augustinus Fonden. Kortværket er fremstillet ud fra kopier af de originale film, da det ikke har været muligt at få adgang til originalen. Billederne er naturligvis mærket af alderen, men det har været muligt at fremstille et detaljeret ortofoto i en opløsning, hvor en billedpixel svarer til 25 x 25 cm i marken.

Grundmaterialet til fremstilling af DDO1954 for langt hovedparten af landet er hentet hjem fra Royal Air Forces' arkiver i England, i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Billedmaterialet over Københavnsområdet og Bornholm er stillet vederlagsfrit til rådighed af det daværende Kort og Matrikelstyrelsen.

SIDST OPDATERET: 29.11.2016