Landmåling

Foto: COWI, Claire Lake

​Landmåling i Qatar

COWI har som multidisciplinær virksomhed et konstant behov for at få løst landmålingsrelaterede ydelser, og har derfor siden midten af 1980'erne udviklet en bred palette af landmålingskompetencer til løsning af både interne og eksterne opgaver.

I den samme periode har landmålingsfaget undergået en kolossal teknologisk udvikling og vi har set de fordele, det har medført for at højne kvalitet og produktion og reageret i forhold hertil. Vores instrumentpark og softwarehjælpemidler er derfor helt up-to-date og vil fortsat være et fokuspunkt for os, så vi tilstadighed kan påtage os krævende opgaver.

Mangeartede opgaver I en virksomhed som vores er der ikke mange dage, der ligner hinanden. Vi finder udfordringer i at påtage os hele spektret af opgaver. Både volumenopgaver der kræver fintunet logistik og nicheopgaver, der sætter vores faglighed på prøve. 

Opgaverne spænder fra traditionel landmåling til avanceret kinematisk terrestrisk laserscanning. Vore opgaver er fordelt over det meste af verden og har nu arbejdet i mere end 25 lande fordelt over 4 verdensdele.  Opgaveløsningen er altid tilpasset kundens behov.

Landinspektører og landmålingsteknikere I COWI er der i dag ansat over 50 landinspektører og landmålingsteknikere. Vore medarbejdere arbejder ofte under meget anderledes klimatiske, kulturelle og sproglige forhold. Det stiller store krav til fleksibilitet og omstillingsevne. Vore medarbejdere besidder naturligvis disse evner.

Mangeartede opgaverVi har rendyrket nogle ydelser indenfor Landmåling, som vi gerne vil præsentere på denne hjemmeside. Brug lidt tid på at studere vore ydelser, som vi har valgt at rubrisere indenfor følgende hovedområder:

• Traditionel landmåling
• Terrestrisk laserscanning
• Rådgivning

Alle med tilhørende underopdelinger. Finder du ikke hvad du søger, så tøv ikke med at kontakte os. Vi finder en løsning der passer til dit behov.

SIDST OPDATERET: 05.07.2017