Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Geografisk information og it / Landmåling / Rådgivning inden for landmåling

Rådgivning inden for landmåling

Foto: COWI A/S
Som landinspektører og landmålere i en rådgivervirksomhed er vi naturligt involveret i rådgivning inden for vores fagfelt.

Som professionelle rådgivere inden for vores fagfelt stiller vi gerne vores viden og vores spidskompetencer til rådighed. Landmåling i tilknytning til eksempelvis store anlægsprojekter specielt i udlandet kan være meget komplekst, og vi oplever i stor udstrækning nødvendigheden af - og fordelen ved - at involvere landmåling som fagdisciplin så tidligt som muligt i projekterne.

Koordinatsystemer og geoider
Et veldefineret referencesystem i plan og højde er af vigtig betydning, da det danner rammen for opmålingsarbejder, afsætninger, udførelse og dokumentation af et projekt. Specielt i udlandet er disse systemer ikke altid veldefinerede og ved brug af GNSS metoder mv. er det oftest nødvendigt med stor viden omkring disse forhold for at kunne foretage transformationer mellem forskellige koordinatsystemer, fastlægge geoideforhold for omregning af GNSS ellipsoide højder til Mean Sea Level, mv.

Udbud og tilsynVi rådgiver om og udarbejder udbudsdokumenter i tilknytning til landmålerfaget. Det være sig udbud omkring indkøb af landmålingsudstyr eller udbud af deciderede landmålingsydelser i tilknytning til et projekt. Samtidig udfører vi ofte tilsyn af landmålingsrelaterede ydelser i de tilfælde, hvor COWI ikke selv forestår landmålingen.

SIDST OPDATERET: 08.08.2017