Energi fra affald

Foto: COWI

​COWI tilbyder bistand inden for affaldsenergi, baseret på erfaring fra 50 års aktiv deltagelse i udvikling, design og udførelse af affaldsfyrede energianlæg.

​Det øgede fokus på klimaændringer kalder på nye bæredygtige løsninger. Energi produceret af kommunalt affald kan erstatte fossile brændsler og dermed reducere CO₂ udledningen til atmosfæren


COWI er anerkendt som en af verdens førende rådgivere inden for affaldshåndtering. Dette omfatter blandt andet ekspertise i udnyttelse af energien i affaldet, og vi har mere end 50 års succesrig historie inden for dette område.

Energiudnyttelse i affaldsfyrede energianlæg

Udnyttelse af affaldets energiindhold er en miljømæssig sund og økonomisk løsning for det restaffald, der ikke kan genbruges på grund af forurening eller håndteringsproblemer. I de vestlige industrialiserede lande indeholder en families restaffald tilstrækkelig energi til at kunne dække ca. 20% af familiens behov for varme og elektricitet. 

COWI har indgående erfaring i termisk konvertering af affald. Denne omfatter alt fra forbrænding i traditionelle ristefyrede kedler til de mest avancerede forgasningssystemer. Vi har assisteret kunder med projekter for kraftvarmeværker, men også kunder med brug for kedelanlæg til produktion af damp eller varme til industrielt brug. Alle disse anlæg anvender kommunalt affald som brændsel, og nogle af dem brænder desuden også biomasse eller forbehandlet brændsel udvundet fra affald (RDF – Refuse Derived Fuel).

COWIs specialister inden for affaldsenergi har bred international baggrund med arbejdserfaring fra Europa, Mellemøsten, Asien, Afrika og Amerika. Ud over vor omfattende viden inden for projektering af affaldsfyrede energianlæg har vi også betydelig erfaring som rådgiver og konsulent for OPP projekter, f.eks. fra Irland, Azerbadjan og Kuwait.

COWI tilbyder totale serviceydelser inden for affaldsenergi, omfattende:

  • Projektudvikling, herunder tekniske og økonomiske forundersøgelser, grundlæggende design, miljøvurdering, etc.
  • Planlægning, design og gennemførelse af projekter for nye affaldsfyrede energianlæg.
  • Rådgivning om offentligt-privat samarbejde (OPP), herunder indhentning af projektforslag, teknologivurdering, tilbudsafgivelse og licitation.
  • Assistance til drift, vedligehold, modernisering og optimering af eksisterende affaldsfyrede energianlæg
  • Løbende drift- og garantiservice samt levetidsforlængelse

SIDST OPDATERET: 08.09.2017