Spor og linjeføring

Foto: COWI
Samarbejde og sparring er et nøgleord i projektgrupperne.

Omkring 50 jernbanerådgivere beskæftiger sig med spor og linjeføring i COWIs Afdeling for Jernbaner og metro. Teamet består af en blanding af ingeniører, teknikere, studerende og praktikanter, der alle bidrager til de mange projekter.

Projekterne drejer sig primært om at forny og opgradere hastigheden på de eksisterende linjer - i øjeblikket arbejder teamet for eksempel på at opgradere Kystbanen til 160 km/t. Opgaverne omfatter også nye anlæg som Metroen og Cityringen, nye spor og opgradering af eksisterende spor i Danmark, Europa og Mellemøsten.

Nationale og internationale udfordringer

De mange forskellige opgaver i ind- og udland fremmer det faglige miljø blandt medarbejderne, da opgaverne fra hvert land har deres egne tekniske regler at arbejde efter.

Herudover er der stor mulighed for udstationering af kortere eller længere varighed og se og opleve, hvordan andre lande løser deres sporopgaver.

Alle opgaver løser rådgiverne i projektgrupper med vægt på at samarbejde og sparre, men også at kunne arbejde selvstændigt. 

Mentorordning

Vi anvender mentorer og sidemandsoplæring i stor stil, og "learning by doing" er en fast del af vores mentorordning - godt hjulpet på vej af mere erfarne kolleger.

SIDST OPDATERET: 13.06.2016