Spor og linjeføring

Foto: COWI
Samarbejde og sparring er et nøgleord i projektgrupperne.

Samarbejde og sparring er et nøgleord

COWIs afdeling for Jernbaner og metro arbejder på mange opgaver indenfor spor og linieføring. 

Projekterne drejer sig primært om at forny og opgradere hastigheden på de eksisterende jernbanestrækninger - i øjeblikket arbejdes der for eksempel på at opgradere Kystbanen til 160 km/t. Opgaverne omfatter også nye anlæg, som sydhavnsmetroen, opgradering af eksisterende spor i Danmark, Europa, Mellemøsten og Afrika.

Mange af disse projekter løses i samarbejde med vores jernbanegruppe i Polen og tegneproduktionsenhed i Indien. Derfor er der i dagligdagen brug for tæt samarbejde og sparring mellem kollegerne på de forskellige kontorer således, at produktet, der afleveres til kunden, har den gode kvalitet, der forventes fra COWI.

Nationale og internationale udfordringer

Mange projekter løses i Sverige og Norge i samarbejde med COWIs kontorer her. Da opgaverne fra hvert land har deres egne tekniske regler at arbejde efter, fremmer de mange forskellige opgaver i ind- og udland det faglige miljø blandt medarbejderne.

De fleste lande har standarder for 3D projektering. Ved at arbejde med projekter i forskellige lande høster COWI de bedste erfaringer til gode for kunderne på tværs af landene. Vi bruger derfor 3D projektering på alle betydende projekter.

Design/build er kommet for at blive

I mange lande vinder design/build projekter frem. COWI har været på forkant i denne udvikling og har i mange år arbejdet både med projektering til udbud af design/build entrepriser eller som entreprenørens designer i design/build entrepriser.

I den sammenhæng har det konkurrencemæssig betydning, at 3D projektering benyttes, da det - udover at give en mere præcis vurdering af mængder i tilbudsfasen - også vil kunne bruges til at give direkte input til entreprenøren under udførelsen.

SIDST OPDATERET: 29.06.2017