Stærkstrøm

Foto: COWI
Hurtige og innovative løsninger

COWIs faggruppe for stærkstrøm arbejder med en lang række jernbanerelaterede projekter, bl.a.:

  • sporskiftevarme, BPU områder, fjernstyringsanlæg, koblingsstationer, transformerstationer, kørestrømsanlæg, jording og potentialudligning, EMC/EMI, UPS-anlæg, elevatorer og belysning

For at få så optimale løsninger som muligt, skal der oftest tænkes hurtigt og innovativt.

Vi arbejder med projekter indenfor alle former for køreledningsdrevet transport. Vores systemtyper er trolleybusanlæg, e-highways, letbaner, metroer, s-baner, regionalbaner, fjernbaner og højhastighedsbaner.

Projektchef Allan Kjær udtaler, "COWI har mere end 150 stærkstrømsingeniører, som løser opgaver indenfor transportsektoren. Vi er en del af et stærkt setup, som leverer transportløsninger i hele verden.Vi arbejder på projekter i hele verden med udgangspunkt i vores skandinaviske hjemmemarked".

På forkant med teknologien

I COWI har vi mange værktøjer til at understøtte vores stærkstrømsprojektering til transportsektoren, og simuleringer af strømforsyning er en nødvendighed.

COWI bruger de nyeste simuleringsværktøjer som Open Power Net (OPN) og Open Track til simulering af spændinger og strømme på køreledningsanlæg.

"brugen af simuleringsværktøjer gør, at vi kan optimere køreledningsanlægget hurtigere og mere optimalt end tidligere. Det har stor værdi for vores kunder, som får anlæg der er optimeret til den køreplan der skal anvendes nu og i fremtiden", siger Allan Kjær.

COWI kan ved brug af simuleringsværktøjer medvirke til at fremtidssikre løsningen, så løsningen vil kunne levere den strøm og spænding som kræves, også 20 år ud i fremtiden. Det gøres via realtidssimuleringer af køreplaner, hvor vi finder de maksimalforbrug, der kræves.

Et tog bruger samme effekt som en fabrik, men der er ingen fabrikker, der bevæger sig rundt i landskabet. Det gør tog, og dermed stilles der anderledes krav til forsyningsnettet, da belastningen bevæger sig geografisk rundt på elforsyningsnetværket. Denne udfordring løser vi også ved at anvende simuleringsværkstøjerne.

SIDST OPDATERET: 16.08.2017