Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Jernbaner, metroer, veje og lufthavne / Veje og motorveje / Drift og vedligehold / Mobile Mapping 360 graders kortlægning fra bil

MOBILE MAPPING 360 GRADERS KORTLÆGNING FRA BIL

Foto:

​​

Ved hjælp af et 360 graders kamera monteret på en bil registrerer COWI veje og tilhørende udstyr med stor nøjagtighed

I den daglige drift af vejnettet opstår der mange spørgsmål:
Hvordan ser et bestemt skilt f.eks. ud? Og hvor er det placeret i forhold til rabatkanten? Med det digitale kortlægningssystem Mobile Mapping kan svaret findes hurtigt og uden en ressourcekrævende køretur til stedet.

Sådan fungerer det

Ved hjælp af et 360 graders kamera monteret på en bil registrerer COWI veje og tilhørende udstyr med stor nøjagtighed.

Ved at indlæse de indsamlede data i en såkaldt viewer, kan man vende tilbage til det konkrete by- og vejmiljø, hvis det viser sig, at man har brug for supplerende visuelle undersøgelser. I vieweren vil det være muligt at foretage opmålinger af f.eks. vejbredder og bygningshøjder.

Det kan Mobile Mapping bruges til

Vejforvaltninger kan bruge redskabet til at supplere areal- og udstyrsregistre med opdaterede data. De enkelte billeder og dataregistreringen er et nyttigt redskab i planlægning og udførelse af den kommunale drift.

Teknikken kan også bruges i hverdagen i forbindelse med borgerhenvendelser og danne grundlag for udbud af vejdriften. De indsamlede data kan også anvendes til registrering af vejudstyr.

Det giver mulighed for at typebestemme det enkelte objekt uden fysisk at besigtige stedet, hvilket skaber direkte værdi for forvaltningen i forbindelse med at:

  • Planlægge driftsopgaver og anlægsprojekter 
  • Forhandle besparelser 
  • Anskueliggøre værdier i eksisterende udstyr eller
    afmærkning 
  • Udarbejde udbudsmateriale 
  • Indføre bestiller- og udfører-organisation.

GIS-system

Registreringen kan overføres til vejforvaltningens eksisterende GIS-system eller blot trækkes ud i et regneark, afhængigt af behov.

SIDST OPDATERET: 18.04.2017