Landskabsplanlægning

Foto: COWI

​Med COWI som landskabsarkitekt tilvælger man samtidig over 30 specialiserede faggrupper.

Vi tror på, at de rette fagfolk bedst løser en konkret opgave, derfor arbejder vi tværfagligt omkring løsning af den enkelte opgave. Det har vi gjort i mange år, og vi er gode til det.

Uanset opgavens art og størrelse er vores udgangspunkt, at hver opgave er unik. Løsningen udspringer i stedets kontekst, historien og landskabets anatomi. Vores løsninger har rod i et både analytisk og systematisk grundigt forarbejde, og er velafbalanceret mellem en teknisk velfunderet løsning og et højt arkitektonisk og poetisk udtryk.

I COWI kombinerer landskabsarkitekterne deres viden om arkitektur og rummelighed, natur og biologiske forhold med en forståelse for menneskers brug og oplevelse af deres omgivelser. Resultatet bliver bæredygtige by- og boligmiljøer, parker, landskaber og haver, hvor æstetik og funktionelle behov går hånd i hånd.

LAR og LUR

I COWI betragter vi håndtering af regnvand som en central og vigtig disciplin, når vi arbejder med friarealer, veje og pladser. Opgaverne er ofte komplekse og løses derfor bedst i et tværfagligt samarbejde. Vi råder over en bred vifte af fagspecialister, der samarbejder omkring opgaver med Lokal Afledning af Regnvand (LAR). I COWI taler vi ikke kun om LAR, men også om LUR (Lokal Udnyttelse af Regnvand), hvor vi udnytter det potentiale, som regnvandet kan være, før det nedsiver.

Bæredygtighed

Bæredygtighed, håndtering af regnvand og miljørigtig projektering, indgår som en naturlig del af vores projektering og er altid integreret i vores design, ligesom vi er opmærksomme på, hvorledes vores anlæg efterfølgende passes på bedst mulig vis.

Ydelser

Landskabsarkitektgruppen i COWI løser blandt andet opgaver inden for følgende områder:

  • Planlægning og projektering af veje og pladser i urbane miljøer
  • Friarealer til institutioner, sport og fritid
  • Boligkvarterer, industri- og havnearealer
  • Parker og rekreative grønne områder
  • Udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesmanualer
  • Udarbejdelse af drifts- og plejeplaner samt strategier for driftsoptimeringsprocesser

Vi løser opgaver inden for alle projektfaser.

Ressourcer

På landsplan råder COWI over en stor gruppe af landskabsarkitekter og byplanlæggere fordelt på COWIs kontorer i Danmark.

SIDST OPDATERET: 16.01.2018