Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Økonomi, management og planlægning / Evaluering og konsekvensvurdering

Evaluering og konsekvensvurdering

Foto: Dwonderwall/flickr

​​

I COWI opfatter vi evaluering og konsekvensvurdering som et redskab til at fremme effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer.
Ved at måle effekten af indsatser, sætte effekterne i relation til ressourceforbruget og sammenligne med tilsvarende indsatser bidrager vores evalueringer til at forbedre den offentlige service.

Redskab til forandring
En væsentlig forudsætning for at skabe forandring er at give vores kunder og interessenter medejerskab i evalueringsprocessen.

På den måde kan processen fungere som igangsætter af positive forandringsprocesser.

Gennemsigtighed

Evaluering kan være konfliktfyldt, fordi en indsats bliver genstand for vurdering.

COWI har en klar evalueringsetik, som indebærer, at vi respekterer spillereglerne om anonymisering, fortrolighed og samtykke. Det er med til at styrke interessenternes tillid til evalueringsprocessen og resultaternes legitimitet.

For os er transparens et nøgleord, og vi vil gerne "kigges over skulderen".

Opgaver i hele verden
COWI inddrager juridiske, økonomiske, forvaltningsmæssige perspektiver i evalueringer og konsekvensvurderinger, og kan trække på adskillige tekniske eksperter inden for de fleste områder.

I Danmark udfører COWI evalueringer for ministerier, styrelser, regioner og kommuner. Vi arbejder for internationale donororganisationer og gennemfører evalueringer og konsekvensvurderinger for udviklingsbanker og EU-kommissionen.

Det betyder, at vi har omfattende erfaring med internationale evalueringsstandarder.

SIDST OPDATERET: 16.03.2017