Evaluering af organisatorisk effektivitet

Foto: yarranz/stock.xchng
Det stigende pres på offentlige budgetter medfører, at besparelser i den offentlige og private sektor ofte bliver gennemført ved at forbedre organisatorisk effektivitet.

Hvis en organisation skal omlægges og udvikles, er det nødvendigt at kunne dokumentere styrker og svagheder. 

Intern analyse
En evaluering af organisatorisk effektivitet indebærer en grunding analyse af organisationens interne funktioner. Formålet er at skabe et overblik over styrker og svagheder og muligheder for at optimere effektivitet og nedbringe omkostninger.

Tværfaglige kompetencer

COWI udfører evalueringer af organisatorisk effektivitet i Danmark, Europa og globalt.

Kompetencemæssigt spænder vi fra økonomistyring, ledelse og organisationsopbygning til kommunikation og træning.

Vi kan derfor tilbyde en evaluering af organisatorisk effektivitet, som dækker alle facetterne i organisationen.

Vi leverer fleksible løsninger og metoder, som tilpasses kundens behov, inden for bl.a. LEAN-management, mål- og rammestyringsmetoder, logiske modeller, tilfredshedsundersøgelser, coaching, træning og nulpunktsmålinger.

SIDST OPDATERET: 30.06.2017