Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Økonomi, management og planlægning / Evaluering og konsekvensvurdering / Evaluering af strukturfondsstøttede projekter og initiativer

Evaluering af strukturfondsstøttede projekter og initiativer

Foto: iStockphoto

​​

Med afsæt i et indgående kendskab til, hvordan strukturfondsprogrammer udmøntes og målesystemer opstilles, evaluerer COWI strukturfondsstøttede projekter og initiativer i Danmark og i resten af EU.
Når COWI evaluerer, gør vi det med fokus på evalueringens egentlige formål, nemlig at bidrage til at skabe den størst mulige værdi for projektet og dermed også for andre interessenter. Det betyder, at vi i vores evalueringsdesign lægger stor vægt på læring, relevans og målbarhed.

Fokus på læring
Helt centralt for COWIs evalueringer står læring. Når vi skal vurdere projekternes fremdrift har vi derfor fokus på at identificere de konkrete udfordringer, som projektet står over for, samt hvordan de skal afspejles fremadrettet i projektets aktiviteter.

På den baggrund skaber vi sammen med projektet et grundlag for, hvordan de opsatte mål kan nås så effektiv som muligt.

Relevans og målbarhed
Når vi gennemfører evalueringer, er et andet vigtigt pejlemærke hele tiden at stille spørgsmål til, hvorfor projektet overhovedet er sat i verden, samt hvem der forventes at nyde godt at resultaterne. En forsat relevansvurdering udgør derfor et centralt aspekt i COWIs tilgang til evalueringer af strukturfondsstøttede projekter og initiativer.

Lige så vigtig er målbarhed. For at vi i vores evalueringer reelt kan bidrage med merværdi til gennemførelse af et projekt, er det vigtigt, at videngrundlaget er i orden. Viden skal reelt kunne måles på og bidrage til endnu større effektivitet i projektets aktiviteter. Det betyder, at vi til hver evaluering tilpasser og udvikler relevante målepunkter for det konkrete projekt.

Projektet holdes på sporet
Fordelene ved at gennemføre evalueringer under og efter projekter er store. Situationen omkring et projekt kan hurtigt skifte, der kan opstå udfordringer i organiseringen, eller virkeligheden kan vise sig at være helt anderledes, end man forestillede sig ved projektopstart.

Ved at evaluere sikrer man, at projektet holdes på sporet, hensigterne er relevante, målene opnås så effektivt som muligt og at relevant læring trækkes ud af projektet.

SIDST OPDATERET: 31.03.2017