Analyse, prognoser og baggrund

Foto: La Citta Vita/flickr
Med en blanding af bløde og hårde data skaber COWI overblik over status og udvikling i by- og landområder.
Byer og landområder er i konstant forandring, og der skal træffes beslutninger om udvikling og omdannelse af boligområder, skoler, daginstitutioner, butikker, erhverv, kultur og transport.

COWI hjælper med at skabe et opdateret billede af byområdernes fysiske rammer og de menneskelige aktiviteter, ønsker og behov. Det giver grundlag for at vælge de rigtige tiltag.

Det rette værktøj til opgaven

Ud fra en kortlægning af kundens ønsker og behov beslutter vi, hvilke data der skal indhentes, hvilke metoder, der bedst egner sig til indsamlingen, og hvordan informationen skal bearbejdes og præsenteres.

Vi har en meget bred erfaring med at indhente og bearbejde statistiske data fra offentlige og private registre samt bløde data, der indhentes via interviews, rundbordssamtaler og spørgeskemaer. Ofte bruger vi en kombination af hårde og bløde data.

På den måde opnår COWIs kunder et helstøbt fundament at diskutere og tage beslutninger ud fra.

Profiler og scenarier
Ud fra analyserne tegner vi en profil af området, de fysiske rammer og aktørerne. Vi arbejder på alle niveauer - fra beskrivelse af det regionale samspil mellem byer og landområder til konsekvenserne af en skolelukning i en landsby.

Endelig kan vi opstille scenarier for den fremtidige udvikling og beskrive konsekvenser af de valg, der træffes.

SIDST OPDATERET: 01.07.2017