Økonomiske værktøjer og modeller

Foto: iStockphoto
COWI analyserer og anskueliggør komplekse økonomiske sammenhænge og problemstillinger i brugervenlige værktøjer og modeller
COWI kan for eksempel udvikle et værktøj til at beregne de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forskellige strategier for håndtering af affald, eller hjælpe med at opgøre CO2-udslippet fra vej- og jernbanetransporten.


Vi kan levere en optimeringsmodel, som kan hjælpe til at fastsætte den mest rentable produktionsstrategi. Eller beregne de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af forskellige teknologiske udviklinger for en lang række sektorer og brancher.

Skræddersyede og brugervenlige løsningerCOWI har stor ekspertise og mange års erfaring i at opbygge modeller og værktøjer. Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov, så løsningsmodel og platform passer til kundens situation. COWIs løsninger er brugervenlige, veldokumenterede og kvalitetskontrollerede.

Ofte tilbyder vi en løsning, som gør det muligt for kunden selv at arbejde videre med modellen. Vi udvikler også GIS- og webbaserede løsninger.

Detaljerede modellerKomplekse økonomiske sammenhænge er hverdag for mange offentlige myndigheder og private virksomheder. Vores erfaring viser, at detaljerede modeller er meget værdifulde i forhold til at finde frem til de afgørende parametre for valg og beslutninger. 

Modeller kan anvendes som grundlag for beslutninger og danne grundlag for mere kvalificerede diskussioner og systematiske analyser af, hvilke forhold der har størst betydning for økonomi og risici, og hvordan organisationen bedst kan arbejde videre med dem.

Løsninger der kan anvendes En ydelse med udvikling af en økonomisk model eller værktøj indeholder ofte en bredere vifte af serviceydelser. Tit rådgiver vi også vores kunder om indsamling af data og analyse.

De undersøgelser vi designer, giver valide og repræsentative resultater. Vi gennemfører de relevante analyser og sikrer, at kunderne får fuldt udbytte af analyserne. Det gør vi ved at formidle løsninger, som vores kunder kan implementere.

SIDST OPDATERET: 29.09.2017