Analyser af EU-politik

Foto: Redvers/flickr

COWI udfører analyser af EU-politik i alle 28 medlemslande.

Kerneydelsen består i systematisk dataindsamling og analyse, der er forankret i solid erfaring og kendskab til de specielle behov, som EU's institutioner og medlemslande har i en politisk virkelighed.

Dataindsamling og handlingsorienteret analyse
COWI indsamler data og analyserer effekterne af EU-programmer, lovgivning mv. Vi udfører dataindsamling på de fleste officielle EU-sprog med brug af internationalt anerkendte kvalitative og kvantitative metoder som for eksempel interview, case studier og spørgeskemaundersøgelser.

Vi lægger stor vægt på at levere anvendelige og fremadrettede konklusioner og anbefalinger, som kan styrke vores kunders viden og muligheder fremadrettet i kundernes politiske virkelighed.

Forankret i det nye Europa
COWI er en tværfaglig virksomhed. Derfor kan vi levere ydelser inden for de fleste sektorer, der reguleres af EU.

Vores stærke fagmiljø er repræsenteret i flere EU-lande, og vi trækker på et omfattende netværk af lokale konsulenter og eksperter.

Desuden er vi lokalt repræsenteret i Bruxelles, hvor beslutningerne træffes. Denne faglige og geografiske bredde muliggør en opgaveløsning tæt på alle europæiske kunder.

SIDST OPDATERET: 17.01.2018