Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Affald og genanvendelse / Affaldsplaner og planlægning

Affaldsplaner og planlægning

Foto: COWI
COWI bistår myndigheder og affaldsselskaber i Danmark og udland med affaldsplanlægning og med at udarbejde affaldsplaner samt med løbende at evaluere og følge op på planerne. Vi udarbejder strukturanalyser for genbrugspladser, og rådgiver om organiseringen af affaldsydelser og samarbejder.

Affaldsplanen udgør rygraden i ethvert affaldssystem. Her kan kommunen gøre status, udstikke nye mål og planlægge aktiviteter og ændringer af det eksisterende affaldssystem. Samtidig er det en enestående mulighed for at involvere og kommunikere med borgerne om mål, løsninger og brugeradfærd.

COWI er klar til at assistere med evaluering og optimering af den nuværende generation af affaldsplaner gældende for perioden 2014-2018.

Affaldsplaner

Affaldsplanen kan som udgangspunkt enten udarbejdes som en traditionel affaldsplan beskrevet i en rapport, eller som en dynamisk og elektronisk affaldsplan. Den digitale affaldsplan er som ofte tilgængelig via en webløsning, og så kan borgere og politikere løbende følge med i implementeringen af  planen, og udviklingen i affaldsmængder. Som en del af affaldsplanen kan der regnes på de miljømæssige, økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser af udvalgte aktiviteter i planen.

Kommuner og affaldsselskabers affaldsplanproces

COWI har it-værktøjer til at regne på affaldsstrømme, økonomi og miljø/klima ved analyse af alternative udviklingsscenarier.

COWI har endvidere udviklet koncepter til facilitering af og sparring i forbindelse med kommuners og affaldsselskabers egen affaldsplanproces.

COWI kan bistå i processen med at organisere affaldssektoren, f.eks. i forbindelse med selskabsdannelser af forsyningsselskaber eller ved sammenlægning og fusionering af selskaber

Opdeling i drift og myndighed

I de seneste år har kommunerne været i gang med at adskille myndigheds- og driftsopgaver og har udskilt de enkelte driftsområder i særskilte selskaber. På affaldsområdet er dette dog endnu ikke gennemført i alle kommuner. COWI kan hjælpe med planlægningen og organiseringen.

Sammenlægning eller fusionering af selskaber
COWI har blandt andet udarbejdet analyser af fordele og ulemper ved sammenlægning af selskaber ud fra en sammenligning af infrastruktur, organisation og økonomi kombineret med de enkelte selskabers strategier for fremtidig udvikling. COWI kan endvidere oplyse og redegøre for de juridiske aspekter ved en omorganisering.

Interessentanalyser

COWI udarbejder også interessentanalyser for affaldssektoren, f.eks. i forbindelse med vurderingen af en ny mulig organisering af affaldsområdet.

SIDST OPDATERET: 13.12.2016