Affaldsplan 2014-2018

Foto:

​COWI har arbejdet med kommunale affaldsplaner i alle de år, hvor de har været påkrævet. Vi kender baggrunden for affaldsplanerne og de praktiske overvejelser om valg af ordninger rigtigt godt.

​COWI har ikke et fast koncept for, hvordan en affaldsplan skal udarbejdes og være udformet. Der er naturligvis nogle bestemte emner, som planen skal indeholde. Derudover kan affaldsplanen opbygges og udformes, som kommunen synes, det er hensigtsmæssigt.

På den måde bliver affaldsplanen også et værktøj, der bruges aktivt i kommunen. Vi ved, at det er vigtigt, at affaldsplanen er tilpasset den enkelte kommunes behov og ønsker – uanset om det er en papirudgave eller en digital udgave på en hjemmeside.

Vi tilrettelægger desuden udarbejdelsen af affaldsplanen, så der bliver taget højde for kommunens behov for involvering af politikere og borgere.

Ressourcestrategien danner grundlag for affaldsplanerne

I november 2013 udkom der en ressourcestrategi, og den danner grundlag for kommunernes arbejde med affaldsplaner for 2014-2018.

Ressourcestrategien indeholder et overordnet mål om, at kommunerne skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022 samt sikre, at 75 procent af elektronikaffaldet fra private indsamles i 2018.

Disse mål giver udfordringer for mange kommuner. I mange tilfælde betyder det, at kommunerne skal indføre yderligere indsamling af genanvendelige materialer og organisk affald. Vi kan hjælpe kommunerne med at afklare, hvor meget der kan indsamles med de enkelte ordninger og dermed give et overblik over, hvordan ressourcestrategiens mål vil kunne nås.

Vores kendskab til affaldsbranchen kommer kommunerne til gode

I COWI har vi oplysninger om potentialer for de enkelte affaldsfraktioner og kan derfor give et kvalificeret skøn på, hvordan affaldsmængderne vil ændre sig, når der indføres nye ordninger. Vi har også regneværktøjer og data, der kan hjælpe med at få overblik over genanvendelseseffekten af de enkelte tiltag samt omkostningerne til det.

Samtidig kender vi til affaldsbranchen og de teknologier og muligheder, der findes for at øge mængden og kvaliteten til genanvendelse. Vi ser frem til at stille vores kendskab til rådighed for jer.

SIDST OPDATERET: 15.03.2018