Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Affald og genanvendelse / Deponeringsanlæg og havnesedimenter

Deponeringsanlæg og havnesedimenter

Foto: COWI
Blandt COWIs rådgivningsydelser hører VVM- og miljøgodkendelse, planlægning, forundersøgelser, projektering og tilsyn som f.eks. håndtering af perkolat og deponigas, monitering samt drift.

Til trods for at der er fokus på at øge mængden af genanvendeligt affald samt reducere mængden af affald til forbrænding, så ender store mængder affald fortsat på deponeringsanlæg. Stigende opmærksomhed om risici ved forurening af grundvand, omgivelser og klima får kravene til anlæggene til at stige.

Deponeringsanlæg til affald

Et moderne anlæg indeholder miljøbeskyttende systemer til at opsamle og evt. behandle perkolat og deponigas, registrerings- og overvågningsfaciliteter samt forskelligt materiel til at håndtere affaldet, f.eks. effektiv komprimering.

Der er ofte etableret en række andre behandlingsaktiviteter i tilknytning til anlægget. Det kan f.eks. være genbrugsstationer og andre faciliteter til genbrug, kompostering af grønt affald og slaggehåndtering.

Etablering af deponeringsanlæg

COWI har mange års erfaring i ind- og udland inden for etablering og drift af deponeringsanlæg - lige fra den overordnede planlægning og udpegning af egnede lokaliteter over myndighedsbehandling til egentlig projektering, udbud og drift.

Vi kan tilbyde rådgivning inden for:

 • Lokalisering og regional planlægning
   
 • Benchmarking samt analyser til fastlæggelse af omkostningseffektiv infrastruktur for deponering på regionalt niveau
   
 • Planlægning, forundersøgelse, projektering, udbud og tilsyn af deponeringsanlæg
   
 • Strategisk miljøvurdering
   
 • Vurdering af virkning på miljøet (VVM), miljøgodkendelser og overgangsplaner, miljørisikovurdering samt myndighedsbehandling
   
 • Uddannelse af driftsmedarbejdere
   
 • Rehabilitering og afværgeforanstaltninger i forbindelse med lukning af gamle depoter og lossepladser.
Havnesedimenter

COWI har stor erfaring med håndtering af havnesedimenter og lignende sedimenter fra søer, fjorde og kyster, som kræver særskilt placering i depoter på land eller i vand for sådanne sedimenter.

Vores erfaring omfatter udredningsopgaver, myndighedsprocessen samt projektering og tilsyn med anlæg, herunder vurdering af muligheder for særlig håndtering og afvanding med henblik på reducering af håndtering og omkostninger ved sedimentløsningen.

SIDST OPDATERET: 19.05.2017