Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Affald og genanvendelse / Farligt affald og klinisk risikoaffald

Farligt affald og klinisk risikoaffald

Foto: COWI
Miljøet og den offentlige sundhed er for alvor truet, hvis farligt affald som pesticider og organiske forureningskilder ikke bliver indsamlet og behandlet. Rådgivning om planlægning og håndtering af farligt affald hører til COWIs ydelser.

Fra planlægning til implementering COWI har stor erfaring med at assistere med at planlægge behandling af farligt affald. Vores erfaring omfatter bl.a. udarbejdelse af strategier og planlægning samt implementering af korrekte løsninger.

Vi udfører vurderinger, besigtigelser, projektering, udbud, indkøb, byggeledelse og styring af indsamling, transport, opbevaring, behandling og deponifaciliteter samt teknisk og organisatorisk uddannelse af personale.

Erfaringer

COWI har assisteret kunder i både Danmark og udlandet - f.eks. i Rusland, Ukraine, Hviderusland, Litauen, Bulgarien, Mali, Zambia, Marokko, Serbien, Moldova, Oman, Lesotho og Tunesien. Her har vi løst opgaver inden for følgende områder: 

 • Oprensning af forældede pesticider, det vil sige ompakning, midlertidig oplag, transport og bortskaffelse. 
   
 • Planlægning, projektering og organisering af regionale indsamlingssystemer, opbevaringsfaciliteter, behandlingssystemer og deponier til farligt affald. 
   
 • Opstilling af nationale strategier for at behandle farligt affald, f.eks. PCB, spildolie, batterier og andre giftige materialer. 
   
 • Udarbejdelse af lovgivningsmæssige forordninger i relation til farligt affald.
    
 • Træning af medarbejdere i håndtering af farligt affald. 
    
 • Finansiering og takstfastsættelse af indsamling og behandling af forældede pesticider.
   
 • Analyse af mulige samarbejder mellem affaldsselskaber vedr. indsamling af farlig affald fra virksomheder og husholdninger 
   
 • Udbud af indsamling af farligt affald.
   
 • Gebyrberegning for indsamling og behandling af farligt affald for danske kommuner.
   
 • Planlægning og projektering af modtagestationer for farligt affald.
Hospitalsaffald

COWI har i Danmark og i en lang række lande gennemført omfattende projekter vedrørende håndtering af klinisk risikoaffald (hospitalsaffald).

Vores erfaring på dette område omfatter blandt andet:

 • Vurdering af status quo og etablering af planer for klinisk risikoaffald
   
 • Udvikling af lovgivning, standarder og vejledninger
   
 • Audits på bl.a. hospitaler og klinikker med fokus på overholdelse af gældende regler og vejledninger samt identificering af muligheder for miljømæssige, økonomiske eller arbejdsmiljømæssige forbedringer
   
 • Udvikling og afprøvning af pilotprojekter
   
 • Opbygning af viden og gennemførelse af træning for relevante personalegrupper
   
 • Vurdering af potentialer for miljøforbedringer ved f.eks. produktsubstitutioner og ændrede beholderløsninger
   
 • Vurdering af behandlingsteknologier og etablering af lokale og regionale affaldsløsninger
   
 • Finansiering og takstfastsættelse af indsamling og behandling af klinisk risikoaffald
   
 • Opgørelse, planlægning og projektering af systemer til at indsamle, opbevare og behandle klinisk risikoaffald.

  COWI har blandt andet gennemført projekter vedr. klinisk risikoaffald i Danmark, Lesotho, Serbien, Vietnam, Malaysia, Thailand og Sydafrika.

SIDST OPDATERET: 15.03.2018