Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Affald og genanvendelse / Udbud og indsamlingsordninger

Udbud og indsamlingsordninger

Foto: COWI

​COWI udvikler og forbedrer affaldsindsamlingsordninger og udbyder ordninger til det ønskede affaldssystem.

​COWI har mange års erfaring med udvikling, udbud og implementering af effektive indsamlingsordninger for kommuner, affaldsselskaber og private virksomheder. COWI tilbyder tryghed og professionalisme inden for de tekniske, økonomiske, udbudsmæssige og organisatoriske aspekter.

Ændring af indsamlingsordninger

Et solidt beslutningsgrundlag er vigtigt for at træffe beslutningen om de endelige indsamlingsordninger. Her kan COWI tilbyde analyser af effekt af forskellige valg som for eksempel beholderløsninger, biler/drivmidler, tømningsfrekvens, fraktioner osv. Analyserne giver et solidt beslutningsgrundlag for at udvikle de eksisterende affaldsordninger.

Blandt de mange problemstillinger med hensyn til valg af ordninger, der kan være relevante, er traditionelle sække/beholdere, genbrugsbeholdere med flere rum, nedgravede løsninger, vakuumsystemer. Hertil kommer muligheder for tilpasning af indsamlingsbiler.

Udbud af kapacitet

I de senere år har udbud af kapacitet, f.eks. til forbrænding af affald, behandling eller deponering, været et nyt område, som forventes at fortsætte de kommende år. COWI har assisteret i forbindelse med analyse af behov for udbud og selve udbudsprocessen.

Offentlig, privat partnerskab

Private selskaber bliver stadig mere involveret i at levere affaldsydelser. Her kan COWI assistere med at identificere fordele og ulemper ved offentlige, private partnerskaber (OPP) samt koncepter vedrørende partnering.

Udbud af affaldsydelser og anlæg

Derudover assisterer og rådgiver vi kommuner og affaldsselskaber med at udbyde indsamlingsordninger, anlæg af nye og ombygning af de eksisterende genbrugspladser, indkøb af nyt udstyr, indkøb af affaldsbeholdere samt etablering af nye anlæg. COWI har f.eks. hjulpet med indkøb af følgende udstyr og affaldsbeholdere;

  • Indsamlingsbiler
  • Gummihjulslæssere
  • Kompaktorer
  • Ballepresser
  • 2- og 4 hjulede beholdere
  • Nedgravede løsninger
  • Affaldssække
  • Køkkenposer – og stativer

SIDST OPDATERET: 15.03.2018