Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Forurenede grunde / Afværge på forurenede grunde

Afværge på forurenede grunde

Foto: Mogens Carrebye
Både traditionel afgravning og mere avancerede metoder som for eksempel kemisk oxidation kommer på banen, når kunder henvender sig til COWI med behov for afværgeforanstaltninger på en forurenet grund.

Gennem de sidste år er antallet af afværgemetoder steget betydeligt. Det giver nye muligheder for oprensning, samtidig med at det stiller større krav til rådgiverne.

Hensyn til teknik og økonomi

Afværgeprojekterne gennemføres dels for at sikre en fornuftig arealanvendelse, dels for at beskytte grundvandet. Den optimale løsning tager både tekniske og økonomiske aspekter i betragtning.

Traditionelle oprensningsteknikker som opgravning og afværgepumpning kan med fordel anvendes til afværge af risici ved mange typer forureninger. I andre tilfælde vil en højteknologisk tilgang til oprensningen være både miljømæssigt og økonomisk mere fordelagtig. Sammen med vores kunder afgør vi, hvad der er det bedste i det konkrete tilfælde.

In situ-oprensningCOWI har i mange år arbejdet med en lang række avancerede in situ-teknikker, både som enkeltmetoder eller i kombinationer. Afhængig af de lokale forhold på den forurenede grund kan metoderne omfatte jordventilation som f.eks. kemisk oxidation, vacuumekstraktion, bioventilation, air sparging og bio sparging.

Oprensning af chlorerede opløsningsmidler sker effektivt ved kemisk oxidation med kaliumpermanganat.

COWI har udviklet en systematisk tilgang til at identificere, udvikle og vurdere afværgemuligheder. Formålet er at vælge den bedste afværgemetode i jord og grundvand.

Avanceret udstyr og laboratoriumCOWI råder over testudstyr og laboratoriefaciliteter, som kan anvendes til at vælge afværgemetode og til at dimensionere projekterne.

Vores ekspertise dækker:

  • Tests til dimensionering af afværgeløsningerne
  • Afgravning af forurenet jord
  • Pumpeløsninger (pump and treat)
  • Avancerede in situ-afværgeløsninger.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018