Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Forurenede grunde / Kortlægning af forurenede grunde

Kortlægning af forurenede grunde

Foto: COWI
Afgrænsning af forurenede arealer og vurdering af risiko for spredning af forurening er nogle af COWIs nøgleydelser på jord- og grundvandsområdet.

I år 2000 fik Danmark en ny jordforureningslov. Loven betyder, at forurenede grunde skal kortlægges på niveau 1, hvis der er mistanke om forurening, eller på niveau 2, hvis der rent faktisk er konstateret forurening.

COWI foretager enten selv undersøgelserne eller indsamler de oplysninger, som skal danne grundlag for amtets prioritering af kortlægningen. Vi har udviklet prioriteringsværktøjer, som kan hjælpe amterne til at fokusere indsatsen der, hvor problemerne er størst. COWIs erfaring omfatter også rådgivning til private grundejere.

Historiske kortlægninger

Vi udarbejder historiske kortlægninger af forurenede arealer eller arealer med risiko for forurening. Her optimerer vi indsatsen gennem tæt dialog med grundejerne og ved at bruge nye værktøjer inden for informationssøgning, databehandling og kortfremstilling.

Virksomheder og private grundejere

Kortlægning har især betydning for grundejeren i forbindelse med salg eller ved ny- eller tilbygning. Hvorfor, hvordan og hvornår bliver en grund kortlagt? Hvilken betydning har det for grundejeren, at en ejendom er kortlagt? COWI kan hjælpe med at besvare spørgsmålene.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018