Monitering

Foto: COWI

For at kunne kontrollere forureningsspredningen fra en forurenet grund er det vigtigt at have et moniteringsprogram, som samtidigt kan optimere oprensningsindsatsen og ressourceforbruget.

COWI har specialister og det rette udstyr til at planlægge og udføre moniteringsprogrammer.

Kontrol af forureningsspredning
Kontrol af forureningsspredning fra en grund er vigtig i forhold til:

  • Tidligere byggegrunde hvor der er risiko for at forurene grundvand, overfladevand og luft
     
  • Grunde der er ved at blive afværget ved hjælp af in situ-metoder, eller ved naturlig afdampning og fortynding
     
  • Undersøgelse af tilbageværende forurening.

COWI har lang erfaring med bl.a. at monitere flygtige forurenende stoffer i grundvand og i indeklima og i at overvåge udviklingen af gas fra tidligere lossepladser.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018