Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Forurenede grunde / Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening

Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening

Foto: Michael Medgysi
Planlægning og gennemførelse af undersøgelser af jord- og grundvandsforurening kræver stor ekspertise og erfaring, som COWIs team af miljøeksperter råder over.

Undersøgelser af jord- og grundvandsforurening indgår i myndigheders kortlægning forud for afværgeprojekter, ved byggeri på forurenede grunde og ved køb og salg af forurenede ejendomme.

Fra kortlægning til afgrænsningCOWI udfører alle former for undersøgelser af jord- og grundvandsforurening - lige fra kortlægningsundersøgelser til omfattende undersøgelser med afgrænsning af forureninger. Undersøgelserne anvender vi bl.a. til at dimensionere afværgeforanstaltninger og vurdere udgifter til håndtering af den forurenede jord og grundvandet.

Grundvand
En forurenet grund kan udgøre en risiko for grundvandet og i sidste ende det vand, der bruges i husholdninger såvel som industrielt og til kunstvanding. Ved hjælp af de risikovurderingsmodeller, der passer bedst til den specielle situation, vurderer COWIs ekspertgruppe inden for hydrogeologi, kemi og biologi risikoen for forurening af grundvandet.

Poreluft og indeklima

Det er yderst vanskeligt at vurdere, om resultater fra poreluftundersøgelser er repræsentative. Vi råder over en række specialister i poreluftmålinger, indeklima og luftudskiftning. Gruppen holder sig i front med vurdering af disse komplicerede problemstillinger.

COWI har en avanceret poreluftbil med en felt-GC-MS til kontinuerte målinger af flygtige stoffer som f.eks. chlorerede opløsningsmidler eller olie- og benzinstoffer i jordens poreluft.

Risikovurderinger og afværgedesign

Omfanget af en forurening har stor betydning for de aktiviteter, der kan foregå på et areal. Derfor udarbejder vi risikovurderinger i relation til indeklima, arealanvendelse og grundvand. På den baggrund kan vi planlægge og udarbejde afværgeforanstaltninger til begrænsning af forureningsspredning, så anvendeligheden af arealet øges.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018