Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Grundvandshåndtering og geoscience

Grundvandshåndtering og geoscience

Foto: COWI

​COWI tilbyder rådgivning inden for grundvandshåndtering og geoscience i forbindelse med infrastruktur, byggeri, vandressourcer, forsyninger, energi og renewables.

​COWIs ydelser inden for grundvandshåndtering og geoscience omfatter hydrologi, geologi, geofysisk kortlægning og geokemi.

Grundvandshåndtering og grundvandskontrol

Korrekt grundvandshåndtering kan spare millioner på byggeprojekter og anlægsprojekter. I COWI hjælper vi entreprenører og bygherrer med grundvandshåndtering og grundvandskontrol i forbindelse med udgravning af byggegruber til erhvervsbyggeri i storbyer, metrostationer, underføringer af motorveje og jernbaner. Vores rådgivning relaterer sig til:

 • Projektering af anlæg til grundvandshåndtering og grundvandskontrol
   
 • Planlægning, udførelse og tolkning af prøvepumpninger, flowlogning og detaljerede geofysiske undersøgelser
   
 • Grundvandsmonitering til dokumentation for, at grundvandssænkningen ikke medfører kritiske påvirkninger på nærliggende bygninger, beskyttede naturområder eller medfører mobilisering af grundvandsforureninger
   
 • Dialog med myndigheder og udarbejdelse af ansøgninger
   
 • Projektering og optimering af permanente konstruktioner med henblik på grundvandshåndtering.

Geoscience

COWI udfører geofysiske undersøgelser på land og offshore i forbindelse med forundersøgelser og kontrol af byggerier og infrastruktur samt til kortlægning af grundvandsressourcer. Vores geofysiske metoder anvendes til at kortlægge geologiske, geotekniske, hydrogeologiske og forureningsmæssige forhold. Vi bidrager til:

 • Forundersøgelser for havvindmølleparker
   
 • Geologiske og geotekniske forundersøgelser for byggeri og infrastruktur
   
 • Grundvandskortlægning
   
 • Råstofkortlægning - til lands og offshore
   
 • Kortlægning af forurening

Kontakt os

Kontakt os for en snak om, hvordan vi med afsæt i vores viden og erfaring med grundvandshåndtering og geoscience kan assistere dit projekt.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018