Geoscience

Foto: COWI

​​COWIs specialister inden for geoscience rådgiver entreprenører, bygherrer og myndigheder om jordforhold og planlægger og udfører geofysisk kortlægning og tolker geofysiske data.

Vi bidrager til vindmølleparker, byggeri, infrastruktur, grundvands- og råstofkortlægning og forureningsundersøgelser.​​

Indblik i jordforhold

Viden om jordforholdene er uundværlig information, når det drejer sig om begrænsning af risici i forbindelse med infrastruktur og konstruktion – eller om bæredygtig udvikling af grundvandsressourcer og råstofressourcer. Ved at bruge geofysiske undersøgelser tidligt i et projektforløb kan man ofte reducere de samlede projektudgifter og sikre, at tidsfrister overholdes.

COWI er eksperter i at kortlægge og forstå jordforholdene, den geologiske lagdeling og dannelseshistorien. Vi kan samle alle informationer om jordforholdene i tredimensionelle geologiske og geofysiske modeller, der giver overblik og forståelse også mellem datapunkter.

Indsamling og tolkning af geofysiske data

Indsamling af geofysiske data handler om at indhente information om undergrunden (2D/3D) uden invasive eller destruktive tiltag. I COWI har vi stor ekspertise i at udføre geofysiske målinger og tolke geofysiske data. Vi har udført geofysiske undersøgelser i forbindelse med byggeri af broer, tunneller, havne, veje, bygninger, deponeringsanlæg, rørledninger og kabler. Vi har kortlagt råstoffer, arkæologiske værdier, forurenede grunde og vandressourcer.

COWIs fremgangsmåde

Vores projektløsninger inden for geoscience fokuserer på at indtænke kortlægning tidligt i processen for at håndtere/minimere risici, optimere design og byggemetoder, reducere omkostningerne og for at beskytte omgivelserne.

Håndtering af risici

Vi kan afklare risici fra jordforholdene gennem et tidligt studie baseret på eksisterende data. På den måde kan vi identificere områder med manglende viden og analysere risici i forhold til konstruktioner og omkringliggende miljø og natur. Ud fra dette foreslår vi geologiske og geofysiske undersøgelser for områder med usikkerhed og manglende viden. Vi samarbejder tæt med eksperter i grundvandshåndtering, hvis risikovurderingen viser behov for det.

Skræddersyede løsninger

Vi bringer vores indgående erfaring fra både store og små projekter med ind i nye projekter. Vi skræddersyer kortlægningen til den enkelte problemstilling og udvikler konstant vores metoder til datahåndtering og datatolkning.

Kontakt os

Kontakt os for en snak om, hvordan vi med afsæt i vores viden og erfaring med geoscience kan assistere dit projekt.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018