Arbejdsmiljørelateret akustik

Foto: scandinavian-highlights
​Akustik og støjforhold på arbejdspladser er reguleret af Arbejdstilsynet, og COWI rådgiver i hele processen fra planløsninger ved nyt byggeri, over kortlægning af støjen og vurdering af rumakustiske forhold til udarbejdelse af handlingsplaner.

​​Støj og akustik er væsentlige faktorer i det fysiske arbejdsmiljø. Lydforholdene skal understøtte den koncentration og kommunikation, der er behov for på arbejdspladser, og støj må ikke føre til en forringelse af arbejdsmiljøet.

Støjdæmpende foranstaltninger på arbejdspladser

Hvis støjniveauerne på arbejdspladserne er høje, som i produktionshaller eller på værksteder, kortlægger COWI støjen og udarbejder forslag til støjdæmpende foranstaltninger. Vi inddrager brugerne, så der tages operationelle hensyn.

Måling af støjeksponering

En målemetode, der kan anvendes til at måle støjeksponeringen, er dosimetermåling. Dette er en lydmåling, hvor en medarbejder bærer et dosimeter, det vil sige en lille lydmåler, placeret i nærheden af øret. Herved kan medarbejderens støjeksponering i løbet af en eller flere arbejdsdage registreres. Sammenholdes dette med medarbejderens rutiner har man et værdifuldt værktøj til at vurdere og eventuelt reducere støjbelastningen.

Lydforhold på arbejdspladser

Støj kan være forstyrrende og generende, også når støjen ikke er så høj, at den er høreskadende.

Ved nyt byggeri skal der tages hensyn til lydforholdene fra starten. Gode planløsninger kan sikre, at rum med megen støj ikke placeres direkte ved siden af lokaler, der kræver mere rolige forhold. Støjende udstyr placeres fortrinsvis i aflukkede lokaler, og støj fra tekniske installationer minimeres.

Vurdering af akustiske forhold

Når forholdene er komplekse, anvender COWI computersimuleringer. I samarbejde med arkitekter, brugere og bygherre finder vi frem til egnede løsninger. I nogle tilfælde er der behov for at anvende særlige materialer til akustikregulering f.eks. af hensyn til hygiejne.

Rumakustiske parametre

Til at vurdere rumakustiske forhold anvendes oftest efterklangstid og ækvivalent absorptionsareal. I kontorlokaler eller andre rum med krav om god kommunikation er det også nyttigt at bestemme taleforståelse og afstandsdæmpning, som bruges til at vurdere kommunikationsforhold mellem kolleger, der sidder tæt på hinanden, samt at sikre at talen fra personer, der sidder længere væk, ikke forstyrrer.

Vores ydelser omfatter blandt andet:

 • Specifikation af krav til støjniveauer, lydisolation, rumakustiske parametre, støjende udstyr, tekniske installationer og trafikstøj 
   
 • Vurdering af konstruktioner, materialer og samlinger 
   
 • Computersimulering og beregning af bygnings- og rumakustiske forhold
   
 • Forslag til støjbegrænsende og akustikregulerende foranstaltninger med inddragelse af brugere 
   
 • Måling af støj samt diverse bygnings- og rumakustiske parametre.

SIDST OPDATERET: 19.05.2017