APV, arbejdsmiljøledelse og -organisering målrettet bygge/anlægsbranchen

Foto: Tao Lytzen

Et systematisk, effektivt og forebyggende arbejde med arbejdsmiljø bidrager positivt til enhver virksomheds bundlinje.

Arbejdsmiljøledelse er for virksomheder med højere ambitionsniveau. COWI bistår på alle niveauer med at gøre arbejdsmiljø til et strategisk element i virksomhedens udvikling.

Investering der betaler sigStadig flere virksomheder vender kravene i lovgivningen til noget positivt. De organiserer og udfører arbejdet med sikkerhed og sundhed på en måde, som passer med driftsorganisationen, og som gør omkostninger til arbejdsmiljø til investeringer, der betaler sig.

Etablering og udvikling
COWI rådgiver om, hvordan en effektiv arbejdsmiljøorganisation etableres, og hvordan en eksisterende arbejdsmiljøorganisation kan udvikles, så dens arbejde bliver mere forebyggende, systematisk og helhedsorienteret.

Et solidt afsæt Arbejdsmiljøledelse er et ledelsesværktøj, der sikrer fokus på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold og en løbende forbedring af arbejdsmiljøet. Arbejdspladsvurderingen (APV) er et centralt element i arbejdsmiljøledelse, og derfor har de fleste virksomheder et solidt afsæt til at indføre arbejdsmiljøledelse.

En god forretning
Det er ofte en rigtig god forretning at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem. Typisk fører det til:

  • Øget marked blandt kunder, der stiller krav til arbejdsmiljøet
  • Rationelle og sikre arbejdsgange
  • Fald i antallet af ulykker og uheld
  • Et godt forhold til myndighederne
  • Forbedret medarbejdertrivsel
  • Øget mulighed for at fastholde og tiltrække medarbejdere
  • Øget engagement hos medarbejdere og ledelse.

Vedvarende forbedringer
En kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og en prioriteret indsats er, hvad der skal til for at høste de umiddelbare forbedringer. COWI kan hjælpe med at analysere og vurdere såvel arbejdsmiljøforhold som forbedringsprojekter.

Certificering eller ej

Nogle virksomheder lader deres arbejdsmiljøledelsessystem certificere i henhold til OHSAS 18001 eller efter Bekendtgørelse nr. 923 (Retningslinjer for erhvervelse af arbejdsmiljøcertifikat). Andre vælger en enklere model, som matcher det konkrete behov uden at blive certificeret. COWI kan hjælpe med begge dele.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiverCOWI er autoriseret arbejdsmiljørådgiver - også inden for virksomhedens egenindsats i forhold til arbejdsmiljøet.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018