Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Foto: Niclas Jessen
COWI udbyder den lovpligtige koordinator uddannelse. Den 37 timers lovpligtige uddannelse er for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

Kursustype

To moduler, i alt fem dage.

Målgruppe for kurset

Arkitekter, rådgivere, byggeledere, arbejdsledere og
arbejdsmiljørepræsentanter fra bygge- og anlægsområdet.

Virksomhedskursus

Vi tilbyder også virksomhedskursus for koordinatorer med hold op til 20 deltagere. Kurset bliver skræddersyet til virksomhedens konkrete ønsker og behov. Virksomheden kan vælge enten selv at sørge for egnede kursuslokaler, eller afholde i COWIs kursuslokaler efter nærmere aftale.
Kontakt Pia Jeanette Nielsen ift. specifikke ønsker og behov,
pjn@cowi.com, tlf.: 56 40 49 66. 

Kursets indhold

 • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
 • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
 • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver:
  Pligter, rettigheder og ansvar
 • Arbejdsmiljøaktører, Arbejdsmiljørådgivere,
  branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
 • Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan
  for sikkerhed og sundhed
 • Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse
  af det forebyggende arbejde i fællesområderne
 • Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og
  anlægsarbejde
 • Metoder i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
 • Koordinators opgaver ved ulykker, nærved-ulykker og
  sundhedsfarer. 

Kursets form

Oplæg, gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave.

Kursets varighed

37 timer fordelt på fem dage, kl. 8.00-16.00 (15.30). 

Underviser

Aka.ing. (K) Betina Lyngsø

Kursusmateriale

Kompendium og ”Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg”
Bygge- og anlæg.

Tid, sted og kursus-nr.

 

Pris

6.800,00 kroner ekskl. moms.

Forventet udbytte for deltagerne

Kompetence til at varetage bygherrens og de projekterendes
pligter samt at styrke og effektivisere sikkerhedsarbejdet
på byggepladsen. 

Tilmeding

Tilmelding skal ske til Pia J. Nielsen, som er kursuskoordinator. Tlf.: 56 40 49 66. E-mail: pjn@cowi.com  

SIDST OPDATERET: 08.01.2018