Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Foto: Tao Lytzen

COWI har af Arbejdstilsynet fået status som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det vil sige, at COWI kan rådgive virksomheder, som har fået alle typer af rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet.

Et rådgivningspåbud er et påbud fra Arbejdstilsynet til en virksomhed om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse et eller flere af dens arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljørådgiverens opgaver

Arbejdsmiljørådgiverens opgave er at hjælpe virksomheden med at løse de arbejdsmiljøproblemer, som den har fået påbud om.

Rådgiveren skal også hjælpe virksomheden med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Rådgiveren skal derfor bl.a. bistå virksomheden med at indarbejde løsningen af de konkrete arbejdsmiljøproblemer i dens arbejdspladsvurdering (APV).

Forskellige typer rådgivningspåbud

Arbejdstilsynet kan give forskellige former for rådgivningspåbud:

 • Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige overtrædelser
 • Rådgivningspåbud ved mange overtrædelser
 • Rådgivningspåbud ved gentagne overtrædelser
 • Rådgivningspåbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Desuden kan en bygherre få et rådgivningspåbud, hvis bygherren ikke har opfyldt sin pligt til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed.

COWI rådgiver inden for alle typer af rådgivningspåbud.

Dækker alle aspekter af arbejdsmiljøet

COWI har over 20 års erfaring i at rådgive virksomheder om løsning af arbejdsmiljøproblemer og kommunikationen med Arbejdstilsynet.

Vi dækker hele spektret af arbejdsmiljøspecialer, herunder:

 • Arbejdsulykker
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Kemisk arbejdsmiljø
 • Biologisk arbejdsmiljø
 • Ergonomi
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Indeklima
 • Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Dækker alle brancher over hele landet
Vi rådgiver både små og store samt offentlige og private virksomheder inden for alle brancher med udgangspunkt fra vores kontorer over hele landet.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018