Fysisk arbejdsmiljø og arbejdsulykker

Foto: COWI A/S

​På en sikker og sund arbejdsplads understøtter de fysiske rammer arbejdet. COWI rådgiver om, hvordan virksomheder kan skabe sunde arbejdspladser og forebygge ulykker.

Den tekniske udvikling giver stadig nye muligheder for at skabe forhold omkring bl.a. lyd, lys, luft og temperatur, så de er optimeret til medarbejderne og det arbejde, som de udfører. De virksomheder, som udnytter disse muligheder, belønnes med mere motiverede og produktive medarbejdere.

Rådgivning om alle aspekter

COWI rådgiver om alle aspekter af fysisk arbejdsmiljø, herunder:

 • Luftkvalitet/ventilation/udsugning
 • Belysning
 • Akustik/støj
 • Varme/kulde/træk
 • Rengøring
 • Indeklima
 • Produktionslayout.

Fokus på forebyggelse

COWI rådgiver om, hvordan virksomheden kan forebygge arbejdsulykker og nærved-ulykker. Vores ydelser omfatter bl.a.:

 • Planlægning og projektering af sikkerhed
 • Maskinsikkerhed
 • Risikoanalyse/APV
 • Analyse af arbejdsulykker og nærved-ulykker
 • Ulykkesforebyggelse via arbejdsmiljøledelse
 • Valg af personlige værnemidler
 • Opbygning og vedligeholdelse af sikkerhedskultur.

Vi tilbyder også kurser i bl.a. førstehjælp og krisehjælp.

Rådgivning, projektering og tilsyn

I kraft af vores ekspertise inden for bl.a. bygge- og maskinteknik er vi ikke alene i stand til at rådgive om sikre og sunde fysiske rammer. Når vores kunder ønsker det, projekterer og planlægger vi også løsningerne samt fører tilsyn med, at de bliver etableret og fungerer efter hensigten.

COWI er autoriseret arbejdsmiljørådgiver - også inden for fysisk arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse.

SIDST OPDATERET: 09.02.2018