Indeklima samt bygningsforureninger

Foto: stock.xchng_phelle

Dårligt indeklima kan føre til nedsat effektivitet og sygefravær. COWI bistår med at identificere årsagerne og finde og gennemføre løsninger. COWI rådgiver også om indeklima ved planlægning af nyt byggeri.

Mange mennesker opholder sig op til 90 procent af tiden inden døre, hvor vi udsættes for en række fysiske påvirkninger fra indeklimaet. Det drejer sig om påvirkninger fra gasser og partikler i luften, temperaturer, støj og lys, som i nogle tilfælde kan give ubehag og forårsage generende symptomer. Oftest opleves symptomerne som irritationer i øjne, næse og svælg eller som hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. I mange tilfælde forringes også arbejdsevnen, som selv ved enkle løsninger ofte kan forbedres med op til 5-10 procent.

Systematisk tilgang
COWI hjælper med at identificere årsagen til et indeklimaproblem gennem en systematisk tilgang. Vores ydelser omfatter bl.a.:

 • Interview og gennemgang af bygning
 • Måleprogram
 • Vurdering og løsningsforslag
 • Udbud, tilsyn og kontrol i forbindelse med gennemførelse af løsning. 

Målinger Vores målinger har typisk fokus på et eller flere af følgende forhold:

 • Termiske forhold
 • Luftkvalitet
 • Ventilation
 • Støv og fibre
 • Bakterier og skimmelsvampe
 • Belysningsforhold og dagslysindfald
 • Statisk elektricitet
 • Støj og akustik.

Planlægning af nyt byggeri
Vi tilbyder også indeklimarådgivning ved planlægning af nyt byggeri.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiverCOWI er autoriseret arbejdsmiljørådgiver - også inden for indeklima.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018