Kemisk og biologisk arbejdsmiljø

Foto: stock.xchng_vierdrie
Kemisk og biologisk arbejdsmiljø omfatter stoffer og materialer, som medarbejderne bliver eller kan blive udsat for på arbejdspladsen. COWI rådgiver om, hvordan udsættelsen for farlige stoffer og materialer minimeres.
Arbejdsmiljølovgivningen omfatter en lang række regler om stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. Mange virksomheder har svært ved at overskue reglerne, og endnu flere har vanskeligt ved at leve op til reglerne i dagligdagen, herunder reglerne om substitution af farlige stoffer og materialer med mindre farlige.

COWI har mange års erfaring i at assistere virksomheder med at få styr på kemikalierne.

Fokus på forebyggelse

Vi rådgiver bl.a. om:
  • Kemikaliestyring
  • Indkøbspolitikker
  • Risikovurdering/APV
  • Substitution og kemikaliesanering
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Sikkerhedsdatablade.

Vi gennemfører også målinger og sundhedsmæssige vurderinger, og vi underviser og instruerer i sikker omgang med farlige stoffer og materialer.

Vores rådgivning omfatter alle former for stoffer og materialer, hvad enten de er i fast eller flydende form eller optræder som gas.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver
COWI er autoriseret arbejdsmiljørådgiver - også inden for kemisk og biologisk arbejdsmiljø.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018