Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Bæredygtig udvikling / Miljø- og klimarigtige indkøb og produkter

Miljø- og klimarigtige indkøb og produkter

Foto: stock.xchng_Jenny Rollo

Effektfuld integrering af miljø og klimahensyn i indkøb og produktvalg er afgørende for at sikre sammenhæng mellem ord og handling. COWI kan hjælpe med at udarbejde et effektivt system, der skaber resultater.

En meget væsentlig del af de miljøpåvirkninger, en organisation skaber, er koblet til forbruget af varer og ydelser. For virksomheder med miljømålsætninger, f.eks. i form af reduktion af virksomhedens CO2-udledning, er det derfor afgørende, at miljø og klima tænkes ind i indkøb.

IndkøbspolitikCOWI rådgiver om såvel den overordnede indkøbspolitik som en systematik til at sikre, at politikken bliver efterlevet på en måde, der tager hensyn til miljøeffekter og det ressourceforbrug, der er forbundet med at håndtere politikken.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018