Tilsyn med miljø og arbejdsmiljø

Foto: Stig Stasig

Bygherrer med fokus på miljøledelse har behov for, at krav til arbejdsmiljø og miljø overholdes under anlæggets udførelse. COWIs erfaring med tilsyn tilpasset bygherrens miljøledelse og miljøkrav er stor.

Af hensyn til omgivelserne stiller myndighederne krav om, at f.eks. støj, vibrationer, udledning af vand og luft overholder fastlagte grænser for emissioner og om, at påvirkningerne minimeres.

Bygherren er forpligtet til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed samt afgrænse og koordinere sikkerhedsarbejdet, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger personer på pladsen. 

Siden 1. januar 2009 skal bygherrens sikkerhedskoordinator bl.a. også koordinere, at de projekterende tager hensyn til de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejdsfaser, som skal udføres samtidig eller efter hinanden på byggepladsen.

Dyrt at se bort fra myndigheders miljøkrav
Det er dyrt og tidskrævende, hvis et bygge-/anlægsprojekt midlertidigt standses af myndighederne på grund af manglende miljø- og arbejdsmiljøhensyn. Det giver desuden risiko for et dårligt image for bygherren.

Skab en effektiv byggeplads COWI har stor erfaring i at koordinere og indgå i samarbejdet på byggepladsen, når der skal etableres et godt og attraktivt arbejdsmiljø. Vi har mange års erfaringer med at samarbejde med myndigheder og entreprenører. COWI har udviklet rutiner, måle- og arbejdsprocedurer, der giver bygherren de bedste muligheder for at minimere påvirkninger på det omgivende miljø og naboerne i udførelsesfasen.

COWI's ydelserVores ydelser omfatter bl.a.:

  • Håndteringsplaner for støj, affald og forurenet jord
  • Miljø- og arbejdsmiljøaudit
  • Kontrolmålinger af støj, vibrationer og luft
  • Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed
  • Sikkerhedskoordinering
  • Arbejdsmiljøkampagner.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018