Konsekvensvurdering af udslip

Foto: COWI
Bestemmelse og beregning af det fysiske forløb af mulige uheld kræver stor indsigt og korrekt brug af de rigtige værktøjer. COWI har specialiseret sig i hurtigt og effektivt at udføre konsekvensberegninger på et højt niveau.
I forbindelse med risikovurdering af anlæg med giftige eller brand- og eksplosionsfarlige stoffer er der behov for at vurdere, hvor stort omfang et eventuelt udslip vil kunne få.

COWI har den spidskompetence og de værktøjer, der skal til for at identificere og beregne de mest relevante uheldsforløb:
 • Udslipshastighed af gas, væske og tofasestoffer
   
 • Spredning af tung eller let gas, væskepøl der fordamper, og flashfraktion ved tofaseudslip
   
 • Tids- og aktivitetsafhængig sandsynlighed for antændelse
   
 • Jetbrand, gasskybrand, eksplosion, BLEVE mv.
   
 • Effektvurdering (dosis) af brand, eksplosion, røg og giftpåvirkninger
   
 • Sårbarhed af mennesker, udstyr og konstruktioner
   
 • Forebyggelse af eskalering, for eksempel brandadskillelse og eksplosionsaflastning
   
 • Flowsimulering (CFD) af gas eller røggaskoncentration ved specielle forhold.

Værktøjer til beregning

Foruden vores egne beregningsmodeller anvender vi bl.a. PHAST Professional, GReAT, HYSYS, FLOWmaster, WinVent, Star CD og Kameleon.

COWI har udviklet beregningssystemet Off-Calc til standardiseret konsekvensberegning af udslip på offshore installationer. Off-Calc benyttes for hver eneste procesdel og bestemmer også sandsynlighed for brand og eksplosion.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018