Risikoanalyse

Foto: scandinavian-highlights
COWIs spidskompetence inden for risikoanalyse dækker mange områder, og vi er den førende rådgiver, når det gælder metodeudvikling.
Behovet for risikoanalyser er stærkt stigende, fordi flere og flere afgørelser i det moderne samfund tages under hensyn til sandsynlighed for og konsekvens af uønskede hændelser.

COWI har arbejdet med risikoanalyse og risikovurdering siden begyndelsen af 1980erne. Det har vi gjort på et utal af områder, som for eksempel
  • Anlæg med farlige stoffer
  • Transportsystemer og transportanlæg af alle typer
  • Jord- og grundvandsforurening
  • Energianlæg
  • Driftsikkerhed og vedligehold
  • Mikrobielle systemer
  • Store anlægsprojekter, opførelse og nedtagning

Principper for risikoanalyse

En risikoanalyse starter med en afgrænsning af, hvad den skal omfatte. Derefter foretages en systematisk identifikation af potentielt farlige hændelser og af de foranstaltninger, der er til stede for at forhindre hændelsesforløbet.

Sandsynligheden eller hyppigheden af hver hændelse vurderes, og de mulige konsekvenser beregnes eller anslås. Risikobilledet sammenstilles via samhørende værdier for sandsynlighed og konsekvens, og det vurderes, om sikkerheden er høj nok, eller om der er behov for flere sikkerhedsforanstaltninger.

Anlæg med farlige stoffer

COWIs specialister inden for risikoanalyse har over 30 års erfaring fra anlæg, der er omfattet af EU's Seveso-direktiv, og fra offshore olie- og gasanlæg i Nordsøen.

Vi er førende i Danmark inden for udvikling af metoder, der gør risikoanalyserne mere anvendelige i det daglige sikkerhedsarbejde med at forebygge større ulykker.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018