Sikkerhedsledelse

Foto: Tao Lytzen
COWI identificerer og skaber overblik over de aktiviteter, der skal til, for at en virksomhed kan opretholde den ønskede sikkerhed for mennesker, natur og værdier.

På flere og flere områder stiller samfundet krav til virksomheders håndtering af sikkerhed mod alvorlige hændelser, også kaldet sikkerhedsledelse. Men sikkerhedsledelse er samtidig et væsentligt led i enhver virksomheds strategiske risikohåndtering til minimering af tab.

COWIs ydelserCOWI rådgiver om sikkerhedsledelse i alle typer virksomheder, også virksomheder med specielle risici for større uheld. Her tilbyder vi:

 • Sparring med ledelsen om mål og omfang
 • Planlægning og opbygning af det formelle system
   
 • Implementering og forankring i organisationen
   
 • Bevidstheds- og kulturskabende kampagner
   
 • Håndtering af ny- og ombygningsprojekter
   
 • Auditering og forbedringsprogram.

Elementerne i et formelt sikkerhedsledelsessystem er typisk baseret på at opfylde de forudsætninger, der er gjort i risikoanalysen. Desuden sikres det, at de kriterier, der er brugt i sikkerhedsvurderinger og arbejdspladsvurderinger på stedet, er opfyldt under alle driftsforhold.

Effektivt sikkerhedsledelsessystemVores tekniske og analytiske baggrund sikrer et effektivt system med færrest mulige omkostninger. Vores viden og erfaring om menneskelige og organisatoriske faktorers betydning bruges til at identificere behov for opstramning af ledelsens indsats, organisatoriske tiltag, kampagner om sikkerhedsbevisthed, uddannelse og træning.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018