Sikkerhedsrapport

Foto: scandinavian-highlights
COWI har stor erfaring i at udarbejde sikkerhedsrapporter på land og offshore.

Siden den første udgave af EU's Seveso-direktiv trådte i kraft i 1984, har COWI hjulpet de fleste danske kolonne 3-virksomheder og mange af dem, der er omfattet af kolonne 2. Vi har udført en større eller mindre del af arbejdet og i mange tilfælde været hovedredaktør og betydelig bidragsyder på sikkerhedsrapporten.

Sikkerhedsrapporter og -dokumenterAlle kolonne 3-virksomheder skal udarbejde en sikkerhedsrapport i henhold til Miljøstyrelsens og arbejdstilsynets risikobekendtgørelser, som tilsammen implementerer EU's Seveso III direktiv. For kolonne 2-virksomheder skal der udarbejdes et lidt mindre omfattende sikkerhedsdokument.

Sikkerhedsdokumenter skal beskrive og godtgøre, hvordan virksomheden forebygger risikoen for større uheld og det beredskab, virksomheden har, hvis et uheld alligevel skulle ske.

Sikkerhedsrapporten skal indeholde:

  • En forebyggelsesplan mod større uheld
  • Beskrivelse af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem
  • Sikkerhedsmæssig beskrivelse af installationer og aktiviteter, herunder viden om uheld på tilsvarende anlæg 
  • Risikoidentifikation, risikoanalyse og sikkerhedsvurdering af de enkelte anlæg 
  • Den interne beredskabsplan og oplysninger for den offentlige beredskabsplanlægning.
  • Såbarhedsvurdering og sikringsplan
  • Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsrapporten
Del af sikkerhedsledelsessystemet

 

En sikkerhedsrapport er ikke kun et myndighedsdokument, men et led i sikkerhedsledelsessystemet, som alle virksomhedens interessenter har gavn af.

COWI assisterer også med den opdatering af rapporten, som skal ske ved ændringer på anlægget.

Sikkerhedsredegørelser for offshore-anlægCOWI har siden 1980'erne udarbejdet risikoanalyser og sikkerhedsredegørelser for næsten alle danske faste og flytbare olie- og gasinstallationer. Energistyrelsens regler nærmer sig mere og mere reglerne om sikkerhedsrapporter på land.

COWI er med i front, når et hensigtsmæssigt dokumentationsniveau skal stilles op, som også opfylder operatørens egne multinationale koncernkrav.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018