Biocider

Foto: iStock
​Biocidreglerne bygger på, at alle biocidprodukter gradvist skal godkendes.

​Sælger du produkter med bakteriedræbende eller anden antimikrobiel effekt? Så skal de godkendes efter biocidforordningen. Indeholder dit produkt konserveringsmidler – eller kunne det gøre det? Som noget nyt skal konserveringsmidler i den slags produkter også være godkendt eller på vej til at blive det.

COWI kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik over, hvorvidt/hvordan/hvornår dine produkter er omfattet af reglerne, og vi kan hjælpe dig med at udarbejde den nødvendige dokumentation over for myndighederne.

Biocidforordningen regulerer brugen af biocider

I september 2013 trådte biocidforordningen (Forordning 528/2012) i kraft. Biocidforordningen forkortes BPR efter det engelske Biocidal Products Regulation. Den stiller krav til:

  • aktivstoffer som har bakteriedræbende/antimikrobiel virkning
     
  • biocidprodukter som indeholder aktivstofferne, og hvis primære funktion er at slå mikrober ihjel – f.eks. desinfektionsmidler og træbeskyttelsesmidler
     
  • behandlede artikler ('treated articles'), som er behandlet med aktivstoffer eller indeholder dem, men hvor det ikke er en primær funktion at slå mikrober ihjel. Dette gælder f.eks. for produkter, som er konservererede såsom malinger og havemøbler

Biocidreglerne er basalt set meget enkle, da de bygger på, at alle biocidprodukter gradvist skal godkendes. Tidsperspektivet for godkendelse af aktivstoffer og produkttyper varierer dog, hvilket kan gøre det svært at overskue, hvornår man som virksomhed skal indsende oplysninger til myndighederne.

Biocidreglerne opererer med meget skrappe deadlines, og du kan risikere, at dit produkt skal trækkes tilbage fra markedet i en længere periode, hvis du ikke overholder disse deadlines.

Vi stiller gerne op til et uforpligtende indledende møde for at diskutere din virksomheds situation.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018