Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Vurdering og regulering af kemikalier / Håndtering og vurdering af offshore kemikalier

Håndtering og vurdering af offshore kemikalier

Foto:

De rette løsninger og den rigtige viden er central ved håndteringen af offshore kemikalier. COWI rådgiver om håndteringen af kemikalierne, lovmæssige forpligtelser samt mere detaljerede miljø- og sundhedsvurderinger.

Der stilles stadig flere krav til, at offshore-aktiviteter håndteres på en bæredygtig måde. COWI har leveret tekniske og miljømæssige løsninger til offshore-industrien i mere end 30 år og kan kombinere vores lange erfaring med viden om de nyeste tendenser inden for bæredygtighed.

Kemikaliehåndtering

COWI tilbyder en række ydelser relateret til kemikaliehåndtering heriblandt overblik over kemikalieforbrug, muligheder for substitution, leverandørhåndtering, overholdelse af lovkrav samt mere detaljeret rådgivning om f.eks. håndtering af kemikalier i arbejdsmiljøet.

Nanomaterialer

Anvendelse af nanomaterialer i udstyr og som indholdsstof i kemikalier stiger samtidig med øgede krav om korrekt og bæredygtig håndtering. Vi er førende rådgivere inden for regulering og vurdering af nanomaterialer og kan rådgive om både risici og muligheder.

Efterlevelse af lovgivningskrav – OSPAR og REACH

Vi rådgiver og udarbejder dokumentation i relation til det stigende antal lovkrav i offshore-industrien som følge af blandt andet REACH-bestemmelserne og OSPAR-konventionen. Vi yder bistand til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier, herunder pre-screening og vurdering af udledninger.
Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018