Toksikologi og sundhedsvurderinger

Foto: stock xchng_Nick Cowie og istockphoto
COWI tilbyder alle niveauer af sundhedsvurderinger/toksikologiske udredninger for kemikalier og/eller mikroorganismer, som jeres virksomhed køber, anvender eller sælger.

Vi kan skræddersy en løsning, der passer til jeres virksomhed - uanset om I ønsker en toksikologisk udredning og/eller sundhedsvurdering som led i jeres forebyggende arbejde, på grund af lovgivningskrav eller på grund af forespørgsler fra kunder.

Lovgivningskrav

Jeres virksomhed er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Hvis I anvender kemikalier/mikroorganismer, skal arbejdspladsvurderingerne tage højde for, hvordan disse stoffer/agenser anvendes sikkert.

Kemikalier kan også være omfattet af mere specifik arbejdsmiljølovgivning, som for eksempel arbejde med epoxy/isocyanater eller potentielt kræftfremkaldende stoffer. Anvendelse, produktion og markedsføring af kemikalier er desuden omfattet af kemikalielovgivningen, herunder REACH- og CLP-reglerne for klassificering og mærkning.

Endelig kan jeres virksomheds produkter være omfattet af produktspecifik lovgivning (for eksempel kosmetik, biocider, medicinsk udstyr, elektronik, legetøj og visse artikler til børn).

Ud over at hjælpe jer med at få overblik over lovgivningskrav kan COWI assistere med at opfylde de varierende krav til toksikologisk dokumentation i relevante lovgivninger.

Forebyggende arbejde

Der er stigende krav til og fokus på sikker anvendelse af kemikalier. Hvis jeres virksomhed ønsker at være på forkant med lovgivningen, kan COWI assistere med at skabe overblik over brug af kemikalier i jeres virksomhed samt opbygge et kemikaliestyringssystem og/eller hjælpe med substitution af farlige stoffer. På samme vis kan COWI assistere med at optimere jeres virksomheds produkter, for eksempel som opfølgning på forespørgsler fra jeres kunder. 

Sundhedsvurdering/toksikologisk udredning

Dybden og omfanget af COWIs sundhedsvurdering/toksikologiske udredning varierer afhængig af lovgivningskrav, jeres virksomheds ønsker og ambitioner, og hvilke data der allerede er tilgængelige. En udredning vil typisk starte med at skabe overblik over, hvad der findes af tilgængelig information om et kemikalie i jeres virksomhed og på nettet/i litteraturen. Nogle lovgivninger stiller krav om at fremskaffe specifikke data, og det kan være nødvendigt at igangsætte toksikologiske tests.

På basis af den indsamlede information kan COWI vurdere et kemikalies sundhedsmæssige egenskaber og udarbejde en toksikologisk profil i relation til lovgivningskrav og jeres kunders ønsker, samt fastsætte grænseværdier under hvilke, der ikke forventes effekter.

COWIs ydelser

 • COWI hjælper jeres virksomhed med:

 • Kortlægning af eksisterende viden om et stof (litteratursøgning)

 • Planlægning og monitorering af toksikologiske studier

 • Udarbejdelse af toksikologiske profiler (sundhedsvurdering)

 • Dokumentation i relation til arbejdsmiljø- og kemikalielovgivningen (for eksempel REACH og CLP) og anden lovgivning
   
 • Undervisning/kursus i toksikologi

COWI tilbyder også toksikologiske vurderinger som en del af:

 • Risikovurderinger
 • Kemikaliestyring i jeres virksomhed
 • Forebyggende arbejde, herunder substitution af farlige stoffer

TOKSIKOLOGI

TOKSIKOLOGI betyder læren om gift. En toksikologisk udredning vurderer populært sagt, hvilke sundhedseffekter et kemikalie har potentiale til at forårsage (for eksempel irritation), og hvor potent kemikaliet er, det vil sige, hvor meget (eller lidt) der skal til for at forårsage de toksiske effekter.

COWI kan blandt andet assistere med litteratursøgning, planlægning/monitorering af toksikologiske studier, udarbejdelse af toksikologiske profiler/sundhedsvurderinger, dokumentation i relation til lovgivning samt undervisning i toksikologi.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018