Intelligent innovation, der virker

Foto: iStock

Sådan skaber I innovation, som medarbejderne kan bruge i praksis

​​MOVIN’ - model for vidensbaseret innovation – er en proces, som bidrager til at skabe mere innovation i projekter. COWI og INSPITE har i en årrække arbejdet sammen om at give virksomheder et innovativt skub i den rigtige retning.

Med MOVIN’ bringer vi folk fra forskellige fagområder sammen om en udfordring, som de med deres specifikke viden hver især hjælper med at løse. Forskere fra beslægtede områder deltager i projekterne som primære aktører, mens projektejer eller eksperter bidrager med
kerneviden om selve problematikken.

Som facilitatorer gennemfører vi projektprocessen fra idégenereringsfasen over holdsætning til koncepter klar til produktudvikling. Efter behov kan vi assistere med den videre proces i forbindelse med produktudvikling, patentering og ibrugtagning.

Læs mere om vidensbaseret innovation

Her på siden kan du læse om - og måske finde inspiration i - nogle af de succesfulde projekter, vi har været med til at udvikle, og som har givet spændende resultater.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os direkte, hvis du har spørgsmål.

Vi ser frem til at høre fra dig. 

​Eksempler, hvor MOVIN har gjort en forskel

Helt nye vinkler på en kendt forureningsproblematik 

Ny teknologi til biologisk/kemisk oprensning

SIDST OPDATERET: 21.12.2017