Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Strategisk miljørådgivning / Social ansvarlighed (CSR)

Social ansvarlighed (CSR)

Foto: Stig Stasig

Social ansvarlighed er på mange virksomheders radar. Vi rådgiver bredt på dette område og udvikler eller optimerer vores kunders CSR- arbejde.

Virksomheder og organisationers rolle i samfundet har stor bevågenhed som følge af en større bevidsthed om påvirkninger på og afhængighed af miljø, ansatte og det omkringliggende samfund. Kortfattet: virksomheders sociale ansvar - på engelsk corporate social responsibility (CSR).

Ændringen af årsregnskabsloven i 2008 pålagde desuden de større danske virksomheder at redegøre for deres samfundsansvar.

Konkretisering af CSR-arbejdet
CSR er et strategisk ledelsesansvar, der fordrer, at kundens forretningsdrift og -udvikling understøttes af CSR-arbejdet.

For kunder, der skal i gang med CSR, assisterer vi bl.a. med at skabe den rette konceptuelle forståelse af CSR. For kunder, der allerede er godt i gang med CSR, kan vi f.eks. assistere med at gennemføre konkrete initiativer eller vurdere effekten af CSR-arbejdet i forhold til udvalgte interessenter.

Strategisk CSR-rådgivning
Vores CSR-rådgivning dækker bl.a.:

  • Risko- og mulighedsvurdering
  • Design og implementeringsplan
  • Trend spotting
  • Strategisk effektvurdering
  • Klimastratgi, carbon footprint og LCA
  • Cradle to Cradle (bæredygtige produkter og innovation). 

SIDST OPDATERET: 21.12.2017