Strategisk klimaarbejde

Foto: cowi\cowi
Klimaforandringerne giver mange udfordringer, men også muligheder hvis de håndteres rigtigt. COWI har stor erfaring med at rådgive offentlige og private virksomheder med at udvikle klimastrategier, der understøtter deres forretningsområde.
Potentiale for forbedringer

De forandringer i klimaet, der er i gang, påvirker livsvilkår for mennesker og dyr og produktionsbetingelser for virksomheder på stadig flere måder. COWIs erfaring er, at hvis klimaforandringerne anskues strategisk og med en søgen efter muligheder og synergier i forandringerne, så kan det give væsentlige fordele.

Strategisk klimarådgivning
COWI yder strategisk klimarådgivning med afsæt i dyb faglighed og omfattende erfaring med de forskellige forhold og områder, hvor der kan reduceres i udledningen af drivhusgasser samt analyse og forståelse af konsekvenserne af klimaforandringerne.

Bred forretningsforståelse kombineret med dyb faglig klimaviden
Centrale elementer i vores strategiske klimarådgivning er forretningsforståelse, politisk tæft, organisations- og interessentanalyser og forståelse af snitflade til andre strategier og handlingsplaner. Alt sammen baseret i et solidt overblik over klimaområdet, både hvad angår tidligere og igangværende initiativer og lovgivning.

Fra udvikling til implementering
Samlet set kan COWI derfor tilbyde vores kunder stor værdi som rådgiver og sparringspartner i klimaarbejdet. Vi kan assistere med hele paletten fra udvikling af effektfulde strategier til implementering af konkrete og effektfulde initiativer.

SIDST OPDATERET: 21.12.2017