Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Spildevand og klimatilpasning

Spildevand og klimatilpasning

Foto: Sussie Carlsson
Kernen i COWIs rådgivning inden for vandforsyning, afløb og spildevand er vores tekniske viden og fokus på tværfaglige og fremtidssikre løsninger.

Velfungerende vandforsyning, effektive afløbssystemer og en rettidig tilpasning til fremtidens klimaudfordringer er væsentlige forudsætninger for et moderne velfærdssamfund og for at sikre befolkningens sundhed og sikkerhed. 

Rådgivning om vand og spildevand 

COWI rådgiver inden for hele vandkredsløbet. Vi behersker alle faglige aspekter af det naturlige kredsløb og de tekniske systemer samt deres indbyrdes sammenhæng. 

Vores mere end 200 medarbejdere rådgiver offentlige og private virksomheder om vand og spildevand. Vi har mere end 50 års erfaring med planlægning, projektering af og tilsyn med nyanlæg og renoveringer af vandforsyninger, afløbssystemer og renseanlæg. Vi har stor erfaring med drift og vedligeholdelse, ligesom vi tværfagligt løser komplekse opgaver inden for administration og myndighedshåndtering. 

Helhedsorienteret vandrådgivning

Vi rådgiver om sammenhængende, miljørigtige og økonomisk optimale løsninger, og vi fokuserer i høj grad på at samtænke strategisk rådgivning med de mere vandtekniske ydelser. Vi arbejder for, at vores kunder rådgives bedst muligt i forhold til fremtidens udfordringer, og at vores løsningsforslag er tilpasset fremtidens klima.

Vi er involveret i mange udviklingsprojekter med vand, spildevand og klimatilpasning som omdrejningspunkt. Det betyder, at vi stiller den nyeste viden til rådighed for vores kunder.

 

Kontakt os gerne, hvis du ønsker yderligere information eller har lyst til at blive en del af vores team.

SIDST OPDATERET: 03.12.2016