Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Spildevand og klimatilpasning / Afledning af spildevand og regnvand

Afledning af spildevand og regnvand

Foto: COWI
I over 50 år har COWI rådgivet om afløbstekniske forhold overalt i verden. Vores erfaring omfatter afløbsplanlægning, detailprojektering, byggeledelse og tilsyn.
Nedslidte afløbssystemer giver øget risiko for oversvømmelser og medfører stor belastning af vores vandmiljø. Derfor skal der bruges mange ressourcer på et tæt og fremtidssikret afløbssystem i løbet af de kommende år.


Afløbsplanlægning

COWI udarbejder planer og retningslinjer for håndtering af spildevand. Faktisk har COWI udarbejdet nationale vejledninger, regionale planer og kommunale spildevandsplaner for halvdelen af landets befolkning. Vores erfaring spænder lige fra landestrategier til økologisk spildevandsbehandling ved enkeltejendomme. Vi udnytter de nyeste modelværktøjer til vurdering af de eksisterende afløbsanlægs kapacitet og aktuelle funktion.

Vi har fokus på løsninger for lokal afledning af regnvand eller anvendelse af regnvandet til rekreative formål eller som æstetike elementer i planlægningen af nye byområder.
 
Vi løser alle opgaver inden for bortledning og rensning af afløbsvand og regnvand, inklusive risikovurderinger og vurdering af effekten af klimaændringer. Resultaterne præsenterer vi ved brug af bl.a. 3D-terrænmodeller, luftfotos og webløsninger.
 

Detailprojektering, byggeledelse og tilsyn

Vores rådgivning omfatter alle typer af nye ledningsanlæg, ledningsrenovering, forsinkelsesbassiner, pumpestationer og udløbsledninger.
 
Fra vores arbejde med kloaksanering har vi stor erfaring i at minimere generne for trafik og forsyning. Det sker ved omhyggelig planlægning og udnyttelse af de seneste NO DIG-metoder i projekteringen.
 

Nye samarbejdsformer

Som partner kan vi tilbyde stor teknisk kapacitet og bred erfaring med alle typer af tekniske løsninger og samarbejdsformer såsom OPP og partnering.
 
Til daglig arbejder ca. 100 medarbejdere i COWI med opgaver inden for afløbsområdet.

SIDST OPDATERET: 23.03.2018