Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Spildevand og klimatilpasning / Spildevands- og slambehandling

Spildevands- og slambehandling

Foto: COWI
COWI rådgiver om behandling og håndtering af spildevand fra kommunale afløbssystemer og industrier.

Detaljeret procesviden i kombination med avanceret automatisk onlinestyring har givet øgede muligheder for at effektivisere renseprocesser. Vi målretter spildevandsbehandlingen mod den øjeblikkelige faktiske sammensætning af spildevandet og de gældende udlederkrav til forskellige stoffer. Vi tilstræber at fremtidssikre vores renseløsninger, så de let kan tilpasses og dermed overholde fremtidige skærpede krav til såvel spildevandsudledningerne som slutdisponering af slam.

Slam - problem og ressource

Det slam, der produceres ved rensning af spildevand, udgør både et problem og en ressource. COWI har den nødvendige opdaterede ekspertise til at rådgive effektivt om mulighederne for udnyttelse af energipotentialet i slammet i form af biogasfremstilling og udnyttelse. Vi lægger vægt på sammenhængende løsninger, der inddrager økonomi, miljø og sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter.

Design og optimering af renseanlægCOWI har stor erfaring med kapacitetsvurdering og driftsoptimering på eksisterende renseanlæg. Vores erfaring omfatter også dimensionering af nye og udvidelse af eksisterende renseanlæg, hvor vi er blandt de førende i anvendelse af nye renseteknologier og avanceret styring.

Vi gennemfører tilstandsvurderinger med henblik på at værdiansætte anlæggene og for at kunne optimere vedligeholdelsen og fastlægge de optimale tidspunkter for renovering eller fornyelse af bygninger og mekanisk og elektrisk udstyr.

COWIs specialister har stor erfaring med at maksimere anlæggenes hydrauliske kapacitet for at reducere omfanget af overløb fra fællessystemer.

Styring af renseprocesser (SRO) Vores viden sætter os i stand til at levere komplette løsninger inden for styring, regulering og overvågning af renseprocesser og pumpestationer. Løsninger omfatter både design og programmering. Vi lægger vægt på at levere åbne systemløsninger, der kan skræddersyes til vores kunders behov, og som kan tilpasses og opdateres efter kundernes ønsker. Vi udnytter styringssystemerne til at opnå den mest energieffektive drift af behandlingsanlæggene.

Projektering, byggeledelse og tilsyn

COWIs rådgivning omfatter alle facetter inden for håndtering og behandling af spildevand og slam, inklusive:

  • planlægning og lovgivning
  • skitse- og detailprojektering  
  • udarbejdelse af udbudsmateriale og udbudsprocedurer
  • tilsyn
  • drift og uddannelse af driftspersonale.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016