Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Spildevand og klimatilpasning / Vand- og spildevandsplanlægning

Vand- og spildevandsplanlægning

Foto: COWI
Et stærkt tværfagligt netværk sikrer høj kvalitet, når COWI rådgiver om produktion, opsamling og transport af spildevand, alternative og traditionelle rensemetoder og vurdering af recipienter.
En effektiv vandforsynings- og spildevandsplanlægning sikrer, at vandindvindingsanlæg, vandværker distributionsanlæg, afløbssystemer og renseanlæg udnyttes og udbygges, så investeringerne optimeres, og ubehagelige overraskelser undgås. Nye større kommuner og selskaber har givet branchen nye muligheder for effektiv planlægning og drift.

Strategisk planlægning er vigtig

Miljøstyrelsen benytter hyppigt COWIs faglige kompetencer, når nye tiltag på spildevandsområdet skal vurderes og implementeres. Det betyder, at COWI er godt orienteret om nuværende og kommende initiativer, herunder implementering af Vandrammedirektivet og vandplanerne. Vi er til stadighed opdateret om de lovmæssige rammer for vandforsyningen og spildevandshåndteringen.

Fokus på forventningsafstemning
COWIs metoder til vand- og spildevandsplanlægning sikrer, at ressourcerne bruges, hvor de giver optimal effekt. Vi udvikler planer i tæt dialog med den enkelte kommune eller forsyningsselskab og har fokus på at indfri forventningerne på både det administrative og det politiske niveau. Enkel og klar formidling sikres gennem god grafik og overskuelige digitale løsninger. Vores erfaringer med benchmarking og samarbejdet med COWIs egne økonomer giver værdi for pengene.

Effektiv drift kræver gode målinger
Rationel drift af afløbssystem og renseanlæg kræver stor viden om det eksisterende system. COWI har en elgruppe, der kun arbejder med styring og målinger på vandforsyninger, kloaksystemer og renseanlæg. Det giver kontinuitet og gode løsninger. Data kan præsenteres på kommunens SRO-anlæg eller bearbejdes og præsenteres i GIS-systemet eller direkte på hjemmesider.

SIDST OPDATERET: 15.07.2016