Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Vandressourcer og naturforvaltning

Vandressourcer og naturforvaltning

COWI rådgiver i naturforvaltning, naturovervågning samt beskyttelse og håndtering af vandressourcer - herunder grundvandsbeskyttelse og grundvandshåndtering.

Den danske natur er trængt. En stor del af landarealet anvendes til intensivt landbrug, bebyggelse og infrastruktur, så levesteder forringes, og bestande af vilde dyr og planter går tilbage. Vandressourcer ved kystnære farvande, søer og åer lider under belastning med næringsstoffer.

Samtidig er de danske vandressourcer herunder grundvandet - livsnerven i Danmarks drikkevandsforsyning - truet af forurening med pesticider og nitrat, og vandindvindingen er flere steder i konflikt med natur- og miljøinteresser. 

Stor videnbase inden for vandressourcer og naturforvaltning

COWI kombinerer resultaterne fra den videnskabelige forskning med teknisk viden og vores mangeårige erfaring. Vores erfaringsbasis bygger på praktisk opgaveløsning for både store projekter, som genopretningen af Skjern Å, og mindre opgaver i byområder og for forsyningsselskaber.

Rådgivning om vand og naturVi arbejder med grundvandsressourcer, vandområder, vådområder, skov, bynatur, omdannelse af landbrugsarealer til natur og kystzonen. Vi foretager vurderinger af grundvandssænkninger på byggeprojekter og anlægsprojekter og udfører geofysisk og geologisk kortlægning til anlægsprojekter og ressourcevurderinger.

SIDST OPDATERET: 03.12.2016