Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Vandressourcer og naturforvaltning / Geologisk og geofysisk kortlægning

Geologisk og geofysisk kortlægning

Foto: COWI
COWI anvender integreret geologisk og geofysisk kortlægning til vurdering af vandressourcer og råstoffer og som basis for byggeprojekter og anlægsprojekter.
En forståelse af geologiske processer og relationen mellem geofysiske egenskaber og geologiske materialer er nøglen til integreret geologisk og geofysisk kortlægning. Vi anvender vores store ressourcebase inden for geologi og geofysik til grundvandsundersøgelser, kortlægning af råstoffer og vurdering af jordlagene i forbindelse med byggeprojekter og anlægsprojekter.

Kortlægning af grundvandet

Grundvandsressourcen er livsnerven i Danmarks drikkevandsforsyning. Et solidt kendskab til ressourcens udbredelse og sårbarhed over for forurening er nødvendigt for at sikre en effektiv beskyttelse af grundvandet. I et tæt samarbejde mellem vores geofysiske og geologiske eksperter kortlægger vi grundvandsmagasiner, dæklagsbeskyttelse og saltvandsoverflade.

COWI anvender alle former for geofysiske undersøgelsesmetoder, spændende fra MEP og TEM over seismik, logging og luftbårne metoder, og vores geofysikere er i front med udvikling af nye tolkningsteknikker.

Vi anvender 3D geologiske modelværktøjer og integrerer geologiske og geofysiske data baseret på en grundlæggende forståelse af jordlagenes egenskaber for at kortlægge de aktuelle geologiske forhold.

Kortlægning af råstoffer Kortlægning af råstoffer kan med stor fordel foretages med geofysiske metoder kombineret med geologiske oplysninger fra boringer og prøvegravninger. COWI råder over en lang række geofysiske kortlægningsmetoder og kan skræddersy kortlægningen af grus-, sand- og lerforekomster til de aktuelle behov. Vi foretager kortlægninger både på land og til havs og anvender også luftbårne geofysiske metoder til hurtig og effektiv kortlægning af råstoffer.

Bygge- og anlægsprojekter
Et nøje kendskab til jordlagene er af afgørende betydning for et vellykket bygge- og anlægsprojekt. Jordlagenes sammensætning og udbredelse har betydning for de geotekniske forhold og for, hvordan grundvandet strømmer. Med COWIs ekspertise i geologi og geofysik kan vi tilføre projektet ekstra sikkerhed og nedsætte omkostningerne.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016